การเลือกวารสารที่จะลงเป็นสิ่งแรกที่ผู้เขียนจะต้องทำก่อนที่จะลงมือเขียนบทความเพราะรูปแบบของแต่ละวารสารจะแตกต่างกันไปรวมไปถึงความมีชื่อเสียงของวารสารนั้นเป็นอย่างไรมีชื่อมากน้อยเพียงใด อีกทั้งความถี่ของการตีพิมพ์บางฉบับตีพิมพ์ปีละครั้งบางฉบับตีพิมพ์เดือนละครั้งซึ่งถ้าหากเราต้องการนำผลงานนั้นเพื่อประเมินตำแหน่งก็ต้องเลือกวารสารที่ตีพิมพ์เร็ว  ใช้เวลานานเท่าไรในการตรวจบทความบางฉบับใช้เวลานานในการตรวจและตอบปฏิเสธทำให้เสียเวลา และวารสารนั้นมีการนำไปใช้อ้างอิงเป็นอย่างไร อีกอย่างการอัตราการตอบรับเป็นอย่างไร ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ต้องพิจารณาว่าจะลงวารสารใดได้บ้าง มาเรามาเริ่มต้นเขียนงานวิจัยเพื่อลงวารสารต่างประเทศกันเถอะ  อ้ออย่าลืมตรวสอบค่าธรรมเนียมในการลงตีพิมพ์ด้วยนะ

โดย ปิยะวดี ฉาไธสง