กลับมาสอนแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตอนที่2

Sukajan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
competency ของแพทย์

จากความตอนที่แล้วได้เกริ่นถึงบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู มิติที่2 พูดถึงเรื่อง competency ของแพทย์ฯ

 อ่านภาคภาษาอังกฤษไปก่อน มีเวลาจะหาทางเรียบเรียงเป็นภาษาไทยต่อไป

Clinical competence and expertise, medical knowledge, education,

       current and updated knowledge

Ability to apply knowledge, ability to plan and actually do      rehabilitation,

       clinical skills, diagnostic acumen, experience,quality care

Acceptance of one’s own limitations, willingness to make mistakes,

       lack of knowledge, ability to ask for help

Good judgment, individual treatment tailored to changing conditions,

       appropriate admissions and lengths of stay

Seeing the ‘‘big picture,’’ holistic, honest prognostication

Decisiveness and confidence

Developing and expanding the field of physiatry, innovation

Cost-effectiveness, proper facility and resource use  

 

 

คงต้องติดตามมิติที่ 3 ในตอนต่อไป

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Rehabความเห็น (0)