วันสงกรานต์ของคนไทย กำหนดให้เป็นวันที่ 13 เมายนจนถึง15 เมษายนโดยประมาณ แต่สำหรับบางพื้นที่ก็จะเล่นสงกรานต์กันหลายวัน ในวันสงกรานต์ของคนไทยก็คือวันขึ้นปีใหม่ของประเทศไทยนั่นเอง มีการทำบุญตักบาตร ปล่อยนกปล่อยปลา ที่สำคัยคือการสาดนำอวยพรผู้ใหญ่ ทำให้ประเพณีสงกรานต์ มีความหมายมากในประเทศไทย และทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยในเดือนเมษายน จะชุ่มชำไปด้วยนำสงกรานต์ ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาล เพื่อคลายความร้อนจากอากาศในหน้าร้อนอันเป็นความชาญฉลาดของคนสมัยเก่าก่อนที่หาวธีคลายร้อนและได้เล่นสนุกสนานไปด้วยพร้อมกับทำให้เกิดความรักกันในสังคมและครอบครัวอีกด้วย