สกอ. จัดสัมมนาวิชาการ e-learning

e-learning ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการพัฒนาการศึกษาไทย

สกอ. จัดสัมมนาวิชาการ e-learning เพื่อการศึกษาแห่งประเทศไทย

            สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดำเนินการจัดโครงการการจัดสัมมนาวิชาการ e-learning เพื่อการศึกษาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ กรกฏาคาม ๒๕๔๙ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ โดยมีวัตถุเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานและประสบการณ์การทำ e-learning ในประเทศไทย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นการฝึกฝนในเชิงปฏิบัติการในประเด็นสำคัญสำหรับฝ่ายปฏิบัติการ ได้มีประสบการณ์ในการจัดทำระบบ e-learning อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตลอดจนประโยชน์ในการวางแผนด้านนโยบายและงบประมาณสำหรับผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำ e-learning ในประเทศไทย

            โดยในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. มี ฯพณฯ จาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และบรรยายพิเศษเรื่อง บูรณาการไอซีทีกับการเรียนการสอน : ก้าวสำคัญสู่การปฏิรูปการศึกษา


แสดงความคิดเห็น :

            ขณะนี้ทิศทางการศึกษากำลัง ถูกครอบงำโดยลัทธิ e-learning  แต่ไม่ใช่จะไม่เห็นด้วย กับการนำ e-learning เข้ามาใช้วงการของการศึกษา

e-learning ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการพัฒนาการศึกษาไทย 

e-learning เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง ที่อำนวยความสะดวกให้การเรียนการสอน นั้นสำเร็จประโยชน์ตรงตามปรัชญาการศึกษาได้ส่วนหนึ่ง แต่ไม่ใช่ทั้งหมด  ของทุกสิ่งยอมมีทั้งคุณและโทษ อยู่ที่เราจะใช้ประโยชน์อย่างไรและใช้ให้พอดีเพราะมากเกินไปก็เป็นโทษ เหมือนที่คนไทยกำลังเป็นอยู่ขณะนี้ เราถูกเทคโนโลยีครอบงำ เราไม่ได้นำเทคโนโลยี  แต่เทคโนโลยีนำเรา เทคโนโลยีไม่ได้เป็นเครื่องมือของเรา แต่เรากำลังเป็นเครื่องมือของเทคโนโลยี ซึ่งถูกบริษัทผู้ขายครอบงำอีกทีหนึ่ง e-learning ก็เหมือนกัน เราก็กำลังจะทำให้การศึกษาเป็นเครื่องมือของ e-learning ไม่ได้นำ e-learning มาเป็นเครื่องมือของการศึกษา

(แสดงความคิดเห็นโดยส่วนตัวนะครับ ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด ใครคิดเห็นยังไงช่วยออกความคิดเห็นด้วยครับ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิเคราะห์วิจารณ์

คำสำคัญ (Tags)#วิเคราะห์วิจารณ์

หมายเลขบันทึก: 44367, เขียน: 11 Aug 2006 @ 19:11 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 16:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
     หาก E-Leaning เป็นคำตอบสุดท้าย คนชายขอบ ยิ่งมีช่องว่างของการศึกษา Learning แบบสบาย ๆ หลากหลายรูปแบบน่าจะยังคงเป็นคำตอบสำหรับ "เรา" ที่ยังล้าหลัง อีกมากต่อมากครับ
หัสทยา
IP: xxx.57.145.115
เขียนเมื่อ 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นของผู้รับบบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พ.ศ. 2552-2554 เรียน ผู้บริหารภาคเอกชน สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พ.ศ. 2552-2554 ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะจัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พ.ศ. 2552-2554 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ ถนนพระราม 6 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสัมมนาดังกล่าวข้างต้น เพื่อรับทราบเกี่ยวกับนโยบายและแผนยุทธสาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารวมทั้งแสดงความคิดเห็นในฐานะผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องดังกล่าว เพื่อสะท้อนความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการอุดมศึกษาของประเทศ ในอันที่จะนำมาสู่การจัดแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมสัมมนาดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ติดต่อสอบถามที่ 02-319-7675-8 ต่อ 146 หรือ 209

การสัมมนาในครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น