" จงใช้ความเก๋งบวกเก่ง....ที่มีอยู่ในตัว skill ออกมา แล้วจะรู้ว่า แนวทาง "gotokrow" หมายถึงอะไร  บนพื้นฐาน " ภูมิรู้" ที่หลากหลายในหลายสาขาอาชีพ เพื่อนำ "แนวคิด " เป็นสื่อทางเลือกใหม่ ๆ ให้กับทุก ๆ สังคมได้เรียนรู้ ในการปรับใช้กับ สังคมอันอุดมด้วยปัญญา ที่หาค่า ตีราคาไม่ได้  เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ในสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกแห่งสังคม " คือความเป็นจริง " ของสังคมในปัจจุบัน ว่า "สังคม" ในปัจจุบันเขาต้องการสิ่งใด จาก "ท่านผู้นำ "