พรุ่งนี้ก็เป็นวันแม่แห่งชาติแล้ว หลายหน่วยงานใ้ห้ความสำคัญเป็นอย่างมาก มีการเตรียมธงชาติ มีการประุชุมถวายพระพร

ซึ่งคนไทยทุกหมู่เหล่าทรงทราบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่พระบรมราชินีนาถ ที่ทำให้พสกนิกรของพระองค์ทรงอยู่เย็นเป็นสุข ใต้ร่มพระบารมี 

และในโอกาสที่บรรจบครบรอบในวันแม่อีกหน

ข้าพเจ้าขอให้พระองค์มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน สถิตย์เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงประชาราษฏร์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นางขวัญฤทัย  ไชยราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี