ท่านผู้อ่านหายใจกี่ครั้งต่อนาทีหรือครับ วันนี้มีข่าวดี... มีการศึกษาพบว่า ถ้าหายใจช้าๆ ต่ำกว่า 10 ครั้งต่อนาที ทำให้ได้ทุกวัน มีส่วนช่วยให้อายุยืน และมีสุขภาพดีได้

ความดันเลือดสูงเป็นโรคที่ชอบมาเงียบๆ ไม่มีอาการ ทว่า... ส่งผลเสียต่ออวัยวะภายอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ทำให้เส้นเลือดเสื่อม เสี่ยงต่อโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน สโตรค(อัมพฤกษ์-อัมพาต) ไตเสื่อม ตาเสื่อม และสมองเสื่อม

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ความดันเลือดสูงที่ปรับเปลี่ยนได้(บางส่วน)ได้แก่ ภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วน ขาดการออกแรงออกกำลัง และการกินเกลือมากเกิน

ตรงกันข้ามการลดน้ำหนัก ออกกำลัง ใช้แรงในชีวิตประจำวัน และการลดเกลือลงมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคความดันเลือดสูง

ปี 2545 คณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) อนุญาตให้จำหน่ายเครื่องฝึก หายใจช้าๆ (RESPeRATE)” เพื่อช่วยฝึกการหายใจได้

คนส่วนใหญ่หายใจประมาณ 10-15 ครั้งต่อนาที เครื่องฝึกหายใจช้าจะช่วยฝึกการหายใจให้ช้าลงจนถึง 10 ครั้งต่อนาที หรือต่ำกว่านั้น

อาจารย์ ดร.เดวิด แอนเดอร์สัน จากสถาบันวิจัยชราภาพแห่งชาติอเมริกา (NIA) ได้ทำการศึกษาวิจัยพบว่า การฝึกหายใจช้าๆ ระดับ 10 ครั้งต่อนาที หรือช้ากว่านั้น นานวันละ 15 นาที เป็นเวลา 2 เดือนติดต่อกัน ลดความดันเลือดได้ 10-15 หน่วย

การหายใจช้าๆ มีส่วนช่วยให้เส้นเลือดมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น และขยายตัวชั่วคราว อาจารย์แอนเดอร์สันสันนิษฐานว่า คนเรามีแนวโน้มจะหายใจตื้นและเร็วขึ้น

การหายใจตื้นและเร็วคราวเครียดมักจะเป็นไปโดยไม่รู้ตัว ถ้าฝึกหายใจช้าๆ ลึกๆ ได้ทุกวันจะช่วยลดระดับความเครียด และลดความดันเลือดลง

การลดระดับความเครียด และความดันเลือดมีส่วนช่วยป้องกันโรคได้หลายอย่าง โดยเฉพาะโรคเส้นเลือดหัวใจ ไต สมอง และตา

อาจารย์ท่านแนะนำว่า ถ้าลดน้ำหนักที่มากเกินได้สักหน่อย เดินให้มากขึ้น ออกกำลังและใช้แรงในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น กินเกลือให้น้อยลง(น้อยกว่าวันละ 2,300 มิลลิกรัม) กินข้าวกล้อง ผัก และผลไม้ให้มากขึ้น

ถ้าทำอย่างนี้ได้อายุคงจะยืนขึ้นอย่างมีคุณภาพ... ท่านผู้อ่านอ่านเรื่องนี้แล้วอย่าลืมหายใจช้าๆ นะครับ

    แหล่งที่มา:                                      

  • ข้อมูลและการอ้างอิงในบล็อก บ้านสุขภาพ มีไว้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ไม่ใช่เพื่อการรักษาโรค
  • ท่านที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาหมอที่ดูแลท่านก่อนนำข้อมูลไปใช้
  • ขอขอบพระคุณ > อาจารย์เทวินทร์ อุปนันท์ IT โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
  • ขอขอบพระคุณ > อาจารย์ ณรงค์ ม่วงตานี และอาจารย์เทพรัตน์ บุณยะประภูติ IT ศูนย์มะเร็งลำปาง