ครั้งหนึ่งในชีวิต (๑)

ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

สำนักปฎิบัติธรรมของหลวงลุง

  ๒๑ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓

เชียงใหม่ ประเทศไทย

๒๑ มกราคม ๒๕๕๓ ( วันที่ ๑ )

เที่ยงวัน : หลังจากเดินทางถึงเมืองเชียงใหม่ น้ากรองทอง ได้มารับที่สนามบินเชียงใหม่และได้พาไปให้ร้านน้าพนธ์ น้ากรองทองได้พาไปซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มที่ร้าน เซเว่นอีเลพเว่น เพื่อที่จะได้ไปบริจาคที่วัด หลังจากนั้นได้เดินทางกลับไปรับป้าหนึ่งที่สนามบิน ป้าหนึ่งพาไปกินอาหารกลางวันและป้าหนึ่งได้อธิบายกฎระเบียบของสำนักปฏิบัติธรรมของหลวงลุง

๓ โมงเย็น : เดินทางมาถึงสำนักปฏิบัติธรรม ซึ่่งเป็นป่าอยู่บนภูเขา หลังจากนั้น ได้ไปพักผ่อนที่ห้องพัก


ห้องปฏิบัติส่วนตัว  มีห้องน้ำด้วย

๑๘ : ๓๐ น : ไปสมาทานศิลในโบสถ์ และได้รับฟังคำปฏิบัติจากหลวงลุง หลวงลุงสอนให้เดินจงกลม  ขวาย่างหนอ ซ้านย่างหนอ สิบห้านาที แล้วนั่งสมาธิ โดยการพิจารณา ยุบหนอ พองหนอ อีก สิบห้านาที โดยให้เดินและนั่งสลับกัน โดยให้พักผ่อนระหว่างการฝีก หลวงลุงสอนว่าให้ปฏิบัติประมาณแปดถึงสิบชั่วโมง ( ให้มากกว่าหกชั่วโมง แต่ให้น้อยกว่าสิบสี่ชั่วโมงต่อวัน )

หลังจากที่ได้ฟังคำสั่งของหลวงลุงแล้ว ทุกคนไปทำวัตรเย็น

โบสถ์

น้าติ้งสอนให้เรารู้จักกับการไหว้ไหว้ข้าวบาตร์ทึกเช้า เราต้องออกมากลางแจ้ง จุดธูปสิบหกดอก จุดเทียนสองดอก แล้วนำน้ำไปรดต้นไม้ นี้เป็นกิจวัตรประจำวันที่ข้าพเจ้าจะต้องทำทุกเช้า และตอนเย็นหลังจากออกจากโบสถ์

วันแรกเพราะไม่รู้ อาบน้ำเย็นมากๆ อากาศที่เชียงใหม่หนาวในตอนเช้าและที่นี้ไม่มีเครื่องทำน้ำร้อน เลยเปลี่ยนเวลาการอาบน้ำมาเป็นตอนกลางวันแทน ข้าพเจ้าเดินจงกลมและนั่งสมาธิหนึ่งรอบ

๑๙ . ๓๐ น . เข้านอน


๒๒ มกราคม ๒๕๕๓ ( วันที่ ๒ )

. ๐๐ น . ตื่นนอน

. ๓๐ น . ร่วมทำวัตรเช้ากับหลวงลุง หลวงลุงสวดมนต์เช้าเร็วมาก ไม่เคยได้ยินใครสวดมนต์เร็วเท่ากับหลวงลุงมาก่อนในชีวิต วันนี้หลวงลุงและพระในวัด ต้องออกไปพบพระอาจารย์ของหลวงลุงอีกวัดหนึ่ง ป้าหนึ่งและข้าพเจ้าตัดสินใจอยู่ที่วัดเพื่อที่จะทำกรรมฐานต่อ เพื่อจะได้ไม่เสียเวลา

. ๑๕ น . ช่วยทำอาหารหลังจากนั้นรับประทานอาหารเช้า ตอนจากนั้นเริ่มทำกรรรมฐาน แต่รู้สึกง่วงมาก

๑๑ . ๐๐ น . รับประทานอาหารกลางวัน ป้าหนึ่งจ้างคนมาช่วยทำอาหารให้ทุกคนที่มาปฏิบัติกับหลวงลุงในขณะที่เราอยู่ที่สำนักนี้

๑๒ . ๐๐ – ๑๘ . ๐๐ น . การปฏิบัติกรรมฐานบ่ายวันนี้เป็นไปด้วยดี หลวงลุงสอนให้ดูจิตของตนเอง ถ้าจิตไปคิดถึงเรื่องอะไรให้ตามไปดูด้วยสติ ให้รู้สึกว่า คิดหนอ จนกว่าความคิดนั้นจะหายไป ทำอยู่หกชั่วโมง รู้สึกเหนื่อยมาก

๑๘ . ๓๐ น . หลวงลุงให้คำสอนแต่ละคน เสร็จแล้วทำวัตรเย็นพร้อมกัน

คำสอนของข้าพเจ้าในการเดินจงกลม ขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ ยี่สิบนาที ตามด้วย นั่งสมาธิ พองหนอ ยุบหนอ อีกยี่สิบห้านาที  ในขณะนั้นให้พิจารณาตัวเองเป็นสามเหลี่ยม

ข้าพเจ้าเริ่มปฏิบัติตามคำสั่งของหลวงลุง

๒๒ . ๒๐ น . เข้านอน


จากบันทึกเดิม เมื่อเด็กไทยจากต่างแดน มาปฏิบัติกรรมฐานที่เมืองไทย

เขียนโดย      ลูกสาว

แปลเป็นไทย  พ่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝันให้ไกล ไปให้ถึงความเห็น (0)