<เล่าสู่กันฟัง>คุณธรรมของนักพัฒนา

คุณธรรม

คุณธรรมของนักพัฒนา

   ขยัน,ฉลาด,ซื่อสัตย์,เสียสละ,มีวินัย,ใจเมตตา,สามัคคี,หนีความชั่ว,กลัวความผิด,คิดช่วยชาติ ศาสนา

1.ขยันศึกษาเล่าเรียน,ขยันทำงาน,ขยันทำความดี
2.ฉลาดในการเรียน,ในการทำงาน,ในการทำความดีคือต้องขยันให้ถูกต้อง เหมาสะมแก่กาลและสถานที่
3.ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อหน้าที่การงาน ต่อความดี
4.เสียสละ  กำลังกาย,กำลังทรัพย์,กำลังสติปัญญา เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม
5.มีวินัยคือ มีความประพฤติ  ไม่ผิดศีลธรรม  ไม่ผิดกฏหมาย
6.ใจเมตตา มีความรัก ความนับถือเห็นใจผู้อื่น ไม่มุ่งร้ายต่อผู้อื่น ปรารถนาให้ทุกคนมีความสุข
7.สามัคคี มีความรัก มีความสามัคีกัน  ตั้งแต่ในครอบครัว  หมู่บ้าน  ชุมชนและประเทศชาติ
8.หนีความชั่ว เว้นจากสิ่งที่เป็นบาปทุจริตทุกอย่าง
9.กลัวความผิด ไม่ทำผิดกฏหมาย ผิดวัฒนธรรมประเพณี
10.คิดช่วยชาติ ศาสนา คือ คิดสร้างสรรค์ คิดพัฒนาประเทศชาติ และพระพทุธศาสนาให้เจริญมั่นคง

    ผู้หวังความเจริญแก่ตน  ครอบครัว  สังคมและประเทศชาติพึงตั้งอยู่ในคุณธรรม 10 ประการนี้  จะมีความสุข  ความเจริญ แน่นอน

 อุดมคติของนักทำงานสังคม

อย่าเห็นแก่ตัว  อย่ากลัวลำบาก
มารไม่มี บารมี ไม่แก่กล้า
******************

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน e - learningareemedeeความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#นักพัฒนา

หมายเลขบันทึก

443532

เขียน

11 Jun 2011 @ 23:04
()

แก้ไข

30 Apr 2012 @ 21:55
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
อ่าน: คลิก