งานวิจัยที่สนใจ

หลักการและวิธีการในการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

               บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้ขยายแผ่ออกกว้างอย่างรวดเร็วในทางการศึกษา  หลายๆองค์กรได้เล็งเห็นความจำเป็นสำหรับการออกแบบที่จะให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง ในกรณีนี้ได้มีผู้ทำการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มีประสิทธิภาพใช้ในการสอน โดยสนับสนุนให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการสอนผู้เรียน การออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากขึ้น

             จุดประสงค์สำคัญในการทำวิจัยครั้งนี้มี 2 ประเด็นด้วยกัน คือ ประเด็นที่ 1 เกิดจากการตั้งสมมติฐาน จาการสังเกตุ โดยการนำคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ว่ามีประสิทธิภาพในการกระตุ้นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียน  ประเด็นที่2 เพื่อวิเคราะห์ขั้นตอนการออกแบบระบบจัดหมวดหมู่อุปกรณ์และวิเคราะห์ประเมินผลเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย

             งานวิจัยที่ได้เปิดเผยออกมาของในลักษณะการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาต่อการเรียนรู้ ซึ่งจะเกิดขึ้นพร้อมกันระหว่างออกแบบลักษณะเฉพาะกับออกแบบเพื่อใช้งาน  ซึ่งจะสามารถนำมาใช้ได้อย่างหลากหลาย โดยลักษณะพิเศษของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งจากการสำรวจสามารถยืนยันหลักฐานด้วยตัวของมันเอง โดยมีผลบังคับที่แท้จริง สามารถชี้แนะได้ว่า ผู้เรียนนั้นสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน พัฒนาการเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งใจไว้ ได้ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้เรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

             พื้นฐานการวิจัยหลักกการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น จะต้องสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการเรียน หรือในโครงการของพวกเขา  อย่างบางกรณีอาจใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้เป็นสื่อการสอนในบางเรื่องที่เฉพาะเจาะจง

            หลักฐานยืนยันซึ่งหาได้จากข้อมูลเดิมในงานวิจัยคอมพวเตอร์ช่วยสอน คือ การออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้เป็นเครื่องมือการสอนที่มีประสิทธิภาพได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sureepornch

คำสำคัญ (Tags)#แปลงานวิจัยที่สนใจ

หมายเลขบันทึก: 44347, เขียน: 11 Aug 2006 @ 17:05 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)