ท่านรู้ไหมว่ากระแสไฟฟ้าที่เรามองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่า และถือเอาได้ ถ้าหากมีการลักกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายตามมาตรา 334 335 ดังคำพิพากษาศาลฎีกา ที่ 877/2501 อัยการ โจทก์ นายฮั่วเซียง หรือ ฮวดเชียง แซ่เตียที่ 1 และนางเตียโค้ หลีเกียงที่ 2 ได้กระทำการลักกระสไฟฟ้า ย่อมเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ตามมาตรา 334 หรือ 335 แล้วแต่กรณี (ประชุมใหญ่ครั้งที่ 8/2501) โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกับพวกที่ยังไม่ได้ตัว สมคบกันลักทรัพย์ (กระแสไฟฟ้า) ของการไฟฟ้ากรุงเทพฯ กรมโยธาเทศบาล เป็นราคา 9 บาท ขอให้ลงโทษตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 293 294 63 จำเลยปฏิเสธ ศาลอาญาพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 293 ให้จำคุกคนละ 6 เดือน แต่ให้รอการลงโทษไว้ 1 ปีให้จำเลยใช้ค่ากระแสไฟฟ้า 9 บาทด้วย จำเลยทั้ง 2 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ฟังว่าจำเลยที่ 2 ไม่ได้ร่วมกระทำความผิดด้วยพิพากษาแก้ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 โจทก์ฎีกา ขอให้ลงโทษจำเลยที่ 2 ด้วย จำเลยที่ 1 ฎีกาข้อเท็จจริงแลข้อกฎหมาย ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของจำเลยที่ 1 เฉพาะข้อกฎหมายที่ว่ากระแสไฟฟ้าไม่ใช่ทรัพย์ตามความหมายประมวลกฎหมายอาญาจึงย่อมลักกันไม่ได้ ศาลฎีกาโดยที่ประชุมใหญ่มีมติว่า การลักกระแสไฟฟ้าย่อมเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 หรือ 335 แล้วแต่กรณี ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่าตามรูปคดียังไม่พอจะเอาผิดแก่จำเลยที่ 2 ฐานสมคบกับจำเลยที่ 1 ลักกระแสไฟฟ้ารายนี้ ศาลฎีกาพิพากษายืน ดังนั้น จึงเห็นได้ว่ากระแสไฟฟ้าแม้มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่ถือเอาเป็นทรัพย์สินที่มีค่าและราคา