จากการที่ดิฉันได้เข้าร่วมการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ของเครือข่ายการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคเหนือ”ในระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2549 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก นั้น  ดิฉันคาดหวังเพียงแค่ได้เข้าช่วยงานในฐานะฝ่ายต้อนรับแขกผู้มาร่วมงานเท่านั้น   แต่สิ่งที่ดิฉันได้รับเกินความคาดหวังในครั้งนี้ ก็คือ  การได้รับการคัดเลือกให้เป็นคุณอำนวยทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ในกระบวนการกลุ่ม  เรื่องก็มีอยู่ว่า นางสาวขวัญทิวา โฉมแดง  ที่ผู้บริหาร และหัวหน้างานของกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร  เรียกชื่อเล่นๆ กันว่า ไอ้ขวัญ ไม่ใช่ขวัญกับเรียมน่ะค่ะ นี่คือไอ้ขวัญ หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและจัดหางาน กองกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ซึ่งเป็นเพื่อนกับดิฉันเองวิ่งกระหืดกระหอบมาบอกกับดิฉันเป็นภาษาคำพูดว่า  “เฮ้ยพร  อาจารย์รุจโรจน์ แก้วอุไร เค้าเรียกตัวเองไปคุยแน่ะ ตอนแรกดิฉันก็ตกใจเหมือนกันค่ะ  ดิฉันถามไอ้ขวัญไปว่า  เรื่องอะไรกันหรือ  ไอ้ขวัญก็ตอบว่า  ทางกลุ่ม NUKM ได้เลือกพรคือตัวของดิฉันเอง  ให้ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย ในช่วงนี้เลย  เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมงานมากเกินความคาดหมายและที่สำคัญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร ท่านอยากให้งานออกมาดูดี  มีคุณภาพ  จึงให้อัตราส่วนในกระบวนการกลุ่มคุณอำนวย : ผู้เข้าร่วมโครงการ = 1:9   เมื่อกำหนดคุณอำนวยลงกลุ่มแล้ว ยังเหลืออีกหนึ่งกลุ่มที่ยังไม่มีคุณอำนวย  จึงได้พิจารณาคัดเลือกตัวดิฉันที่เป็นสมาชิก ของ NUKM blog ให้เป็นคุณอำนวยคนใหม่  ตอนแรกเล่าบรรยากาศไม่ถูกเลยค่ะ ว่าจะดีใจขนาดไหน  แต่สิ่งแรกที่มีสติคิดได้ตรงนั้นก็คือ  ตอนนี้เป็นโอกาสของเราแล้วน๊ะ  ที่ผู้ใหญ่พร้อมทั้งพี่ ๆ น้อง ๆ  ได้ให้โอกาสกับเรา ดังนั้น  ดิฉันจึงไม่มีโอกาสที่จะรีรออะไรอีกแล้ว  จึงรีบวิ่งไปหาอาจารย์รุจโรจน์ และท่านอาจารย์เทียมจันทร์  พานิชผลินไชย และทีมงาน KM ของมหาวิทยาลัยนเรศวรทันที  หลังจากการรับทราบข้อมูล               
                  ท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ  ,รองศาสตราจารย์เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ ,ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร  ,นางสาวขวัญทิวา  โฉมแดง, นางพนารัตน์  น้อยด้วง  ,ผู้อำนวยการหน่วยประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวรและทีมงาน  ที่ให้โอกาสแก่ดิฉันในครั้งนี้ด้วยค่ะ