ดิฉันได้รับจดหมายข้างท้ายในนามฝ่ายเลขานุการผู้ประสานงานเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย   ข้อความหารือบวกเชิญชวนให้เครือข่ายฯ เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้ ที่จะจัดในเดือนธันวาคมนี้  หลังจากนั้น confirm กับท่านรองพิชิต ท่านรองวรัญ ประธานเครือข่ายฯ  และตอบตกลงไปยัง สคส. ว่า ตกลงครับทางเครือข่าย UKM ยินดี หลังจากนั้นก็ลงมือโทร.นัดหมายให้มีการประชุมหารือกันที่กรุงเทพฯ เพื่อคุยประเด็นกันเนิ่นๆ ก่อนหาวันลงยากมากหลังจากคุยกันทางโทรศัพท์อยู่พักใหญ่ไม่สำเร็จ  จึงขอถอยมาตั้งหลักใหม่อีกครั้งและแล้วก็ได้วัน "จะประชุมที่กรุงเทพค่ะ"   วันที่ 15 กันยายน 2549 ช่วงบ่าย ประชุมที่ ตึกสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จะมีรายละเอียดส่งไปอีกครั้งค่ะ 

แนบจดหมายจาก สคส. มาพร้อมนี้ค่ะ
.........................................................................................

        เรียนอาจารย์พิชิต, และอาจารย์สมาชิก UKM  ทุกท่านจากทุกมหาวิทยาลัยที่เคารพ

         เนื่องด้วยในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2549 สคส. กำหนดจัดให้มีงานมหกรรม KM แห่งชาติ  ครั้งที่ 3    ครั้งนี้กำหนด theme  เป็นเรื่อง  "ขับเคลื่อนเครือข่าย KM ประเทศไทย "     ซึ่งกำหนดจัดขึ้นที่ BITEC บางนา 
            โครงสร้างของงานโดยคร่าวๆ    จะมีห้องประชุมใหญ่  ตอนเปิดงาน  และมีห้องประชุมย่อย อีก 15 ห้อง    และมีจัดนิทรรศการ (ออกบูธ) บริเวณด้านหน้าห้องประชุม ครั้งนี้  สคส. เปิดโอกาสให้เครือข่าย KM  จากที่ต่างๆ  สามารถร่วมออกแบบเวทีในงานครั้งนี้ด้วย     ซึ่งผมเห็นว่าเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยมีประสบการณ์การเกาะเกี่ยวกันเป็นเครือข่ายมานานระยะหนึ่ง    อีกทั้งมีความสำเร็จที่เกิดขึ้นและเป็นผลมาจาก  ลปรร.  ระหว่างสมาชิกด้วยกันทั้งทางตรงและทางอ้อม   มากพอสมควร      จึงได้เสนอที่ประชุมคณะจัดงานว่า   ควรจัด 1 ห้องย่อยให้กับ  UKM    
             ดังนั้นในเบื้องต้นจึงอยากจะขอความเห็นจากสมาชิกเครือข่ายจากทุกมหาวิทยาลัยก่อนครับ   ว่ายินดีเข้าดำเนินการเวทีในห้องย่อย 1 ห้อง และบูธนิทรรศการ 1 จุดหรือไม่เพียงใด  อีกทั้งอยากเชิญชวนสมาชิกทุกสถาบันร่วมกันออกแบบเวทีในห้องย่อยนี้ว่า จะหยิบยกความสำเร็จเรื่องใดบ้างมานำเสนอ และรูปแบบการนำเสนอควรเป็นรูปแบบใด  ( 1 ห้องย่อย  มี 2 session/วัน)   ในเบื้องต้นอยากได้คำตอบยืนยัน การเข้าร่วมจัดเวทีในห้องย่อยก่อน  เพราะจะได้ล๊อคพื้นที่ไว้ให้ก่อน   ส่วนรายละเอียดหัวข้อ session ย่อย  แจ้งที่หลังก็ได้ครับ วันพุธที่ 16  สิงหาคมนี้     คณะจัดงานจะประชุมและจะขอรายชื่อเครือข่ายที่จะเข้ามาร่วมจัดงานในห้องย่อยก่อนครับ

จึงเรียนมาเพื่อหารือและขอคำยืนยันครับ