ขอเชิญสมาชิกเรือนกล้วยไม้และผู้สนใจเข้าชมและประกวดกล้วยไม้ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2549 ในวันที่ 16-17 สิงหาคม โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ
กำหนดการ
วันที่ 16 สิงหาคม 2549
เวลา 9.00 น. – 13.00 น.  รับกล้วยไม้เข้าประกวด
เวลา 14.00 น. ตัดสินการประกวด
วันที่ 17 สิงหาคม 2549
เวลา 8.30 น. – 14.30 น. เปิดให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าชม
เวลา 14.30 น. รับรางวัล และรับกล้วยไม้คืน
ประเภทกล้วยไม้ประกวด
ประเภทคัทลียา 3 ชุด
ประเภทแวนด้า 2 ชุด
ประเภท แอสโคเซนด้า 2 ชุด
ประเภทหวาย 2 ชุด
ประเภทฟาแลนนอปซีส 2 ชุด
ประเภทรองเท้านารี 4 ชุด
ประเภทกล้วยไม้ลูกผสมพื้นเมือง 2 ชุด
ประเภทกล้วยไม้พื้นเมือง 2 ชุด
ประเภทกล้วยไม้อื่นๆ 2 ชุด

รางวัล
- รางวัลยอดเยี่ยมของงาน  มี 2 รางวัล กล้วยไม้พันธุ์แท้และกล้วยไม้ลูกผสม  เงินสด 500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- กล้วยไม้ทุกประเภทมีรางวัล 1, 2  และ 3 เป็นเงินสด 300, 200 และ 100 บาท ตามลำดับ

หลักเกณฑ์ทั่วไป
1.กล้วยไม้แต่ละประเภทต้องมีอย่างน้อย 5 ต้นและมีคุณภาพที่จะตัดสินได้
2.คณะกรรมการทรงไว้ซึ่งเอกสิทธิ์ในการพิจารณาชี้ขาดกล้วยไม้ต้นใดจัดอยู่ในประเภทใดและสมควรได้รับการตัดสินหรือไม่
3.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
4.กล้วยไม้ที่ส่งเข้าประกวดอนุโลมให้โยงยึดใต้ก้านดอกแรกได้หนึ่งจุด

ติดต่อสอบถามได้ที่ ประธานชมรมกล้วยไม้สองแคว 07-9624939 ได้ตลอดเวลาครับ