ผู้ที่เกิดแผลที่เป็นฝีหรือหนองขึ้นมา ควรดื่มนมสดให้มากๆ เพราะแพทย์เชื่อว่า น้ำนมจะช่วยให้แผล ฝี หรือหนองนั้นหายเร็ว นอกจากนี้ระหว่างที่เป็นแผล ไม่ควรแตะต้องเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ของมึนเมาโดยเด็ดขาด