กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

วันนี้ กศน.ตำบลทางช้าง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทางช้าง มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 33 คน วิทยากรในการอบรมให้ความรู้คือ คุณหมอประทุม  อากาศวิภาต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลมหาพราหมณ์&ตำบลทางช้างความเห็น (0)