"พี่หนาน"
นาย พรพจน์ พี่หนาน เรียงประพัฒน์

เพลงลูกทุ่ง "ใหม่"


ควรรักษาการออกเสียง และวิธีใช้ภาษาให้บริสุทธิ์


เพลงลูกทุ่ง “ใหม่”

๓๐/๐๕/๒๕๕๔

***************    

            ที่บ้านผมขณะนี้ มีการใช้รถ “อีแต๋น” ติดตั้งเครื่องเสียง ตู้ลำโพงขนาดใหญ่ พร้อมเครื่องปั่นไฟ เปิดเพลงโฆษณา หาเสียงของ ส.ส. “เสียงดังมาก”  เนื้อหาของเพลงก็จะเป็นลักษณะ “เพลงแปลง” โดยนำเนื้อหาที่แต่งขึ้นมาใหม่ใส่ไปในดนตรีหรือซาวนด์เพลงเก่าที่ “เคยดัง” หรือ “กำลังดัง” อยู่ในขณะนี้ เช่น เพลงเทพีบ้านไพร ของกุ้ง สุธิราช และเพลงคอยนวลที่สวนลำไย ของอ๊อด โฟร์เอส เป็นต้น 

            ผมไม่ได้ศึกษาอย่างลึกซึ้งว่า เพลงลูกทุ่งมีต้นกำเนิดหรือความเป็นมายังไง  ด้วยวัยที่มากขึ้นทำให้รู้สึกชอบเพลงลูกทุ่ง ลูกทุ่งเพื่อชีวิต และลูกทุ่งหมอลำเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  เข้าใจว่าเพลงลูกทุ่งคือการถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนในแต่ละยุคสมัย     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชดำรัสถึงเพลงลูกทุ่ง ว่า "...เนื้อร้องเพลงลูกทุ่งมักจะสะท้อนภาพชีวิตจริงของคน ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การเกิดสงคราม ปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองได้เป็นอย่างดี ใช้ภาษาที่เรียบง่าย เข้าใจง่ายและจำง่าย ฟังแล้วไม่ต้องแปลความหมาย เหนือไปกว่านั้น เพลงลูกทุ่งยังสรรหาคำที่กระทบกระเทียบเปรียบเปรย มีสำนวนกระแหนะกระแหนเจ็บ ๆ คัน ๆ ...เพลงลูกทุ่งนั้นได้บันทึกเหตุการณ์ของบ้านเมืองและสังคมไทยไว้อย่างดีเยี่ยม ทุกสภาพการณ์และทุกอารมณ์ ดังนั้น การฟังเพลงลูกทุ่งไม่ควรฟังเพื่อการบันเทิงเพียงอย่างเดียว แต่ควรจะต้องฟังและศึกษาไปพร้อมกันด้วย..."      

สุริยา  ด้วงมา  ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์http://news.impaqmsn.com/articles.aspx?id=408111&ch=lc1

            ด้วยข้อความจากพระดำรัสฯ ตอนท้าย ทำให้ผมนึกถึงเพลงลูกทุ่งหรือลูกทุ่งเพื่อชีวิตหลายเพลงก่อนหน้านี้ที่ทำให้ผมอยากเขียนบันทึกนี้   มีเพลงที่ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันมากอยู่หลายเพลง เช่น เพลงชาละวัน ของวงศาลา  เพลงหมากัด  เพลงอย่างนี้มันต้องโกน ของเอกชัย ศรีวิชัย  เพลงนางฟ้าคืนเดียว ของไฮเปอร์  ที่หนักมากกว่านี้คือ เพลง he-ja-he  เป็นเพลง “คำเมือง” ที่ร้องทำนองคล้าย “ซอสตริง” เป็นต้น  เป็นสื่อนำที่ทำให้คนคิดถึงเรื่อง “อย่างว่า” กามราคะ  ต่ำ ๆ หยาบ ๆ   แต่มันก็คงเป็นกระแสที่แรงมาก ๆ ในตอนแรก ๆ เท่านั้น สักพักพอเพลงใหม่ ๆ เข้ามาแทน  เพลงที่แรงอยู่ก็จะบรรเทาและเงียบหายไป มองในแง่ธรรมะก็คือ เกิดขึ้น ดำเนินอยู่ แล้วก็ดับไป เป็นสัจธรรมของธรรมชาติ ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนสักอย่าง

            ขณะนี้ผมกำลังสังเกตเพลงที่กระแสแรงอยู่อีกเพลงหนึ่ง เป็นเพลงที่เกี่ยวกับความรักชื่อเพลงว่า  New แฟน ของศิลปิน ใหม่ อาร์ สยาม   ฟังเพลง http://youtu.be/QSL-hN6xPhU   เนื้อเพลงดังนี้

import มาอยู่กลางดวงใจ เก็บรอยยิ้มที่คุณ online ให้ทางสายตา
ดวงชีวีนับจากวันที่มีคุณเข้ามา เป็นสุขหนักหนาเมื่อตาสองตา connect กัน
เคยถูกทำให้ช้ำso sad หยุดการ chat ไม่ open ใจให้ใครมานาน
ความบังเอิญเหมือนกด google search มาเจอกัน ได้เจอะคุณนั้นใน every time ก็ฝันดี
ฟ้าบันดาล ลัล ลัล ลา ให้คุณมาเป็น new แฟน ให้คุณเป็น superman อยู่ข้างใจดวงนี้
สุดซึ้ง สุดทรวงใน มากมาย very happy เมื่อใจอยู่ที่คุณ
คืนสะท้าน the sun อับแสง หากมีคุณเหมือนมีกำแพงล้อมใจให้อุ่น
เคยเดียวดายฟ้าส่ง surprise ลงมาเป็นคุณ
แม้โลกหยุดหมุนไม่แคร์ถ้าคุณแค่ love me too (มีเสียงวัยรุ่นชายร้องขึ้นมาตรงนี้)
ฟ้าบันดาล ลัล ลัล ลา ให้คุณมาเป็น new แฟน  ให้คุณเป็น superman อยู่ข้างใจดวงนี้
สุดซึ้งสุดทรวงใน มากมาย very happy เมื่อใจอยู่ที่คุณ
คืนสะท้าน the sun อับแสง  หากมีคุณเหมือนมีกำแพงล้อมใจให้อุ่น
เคยเดียวดายฟ้าส่งsurprise ลงมาเป็นคุณ
แม้โลกหยุดหมุนไม่แคร์ถ้าคุณแค่ love me too

            ผมยกตัวอย่างเพลงมาเขียนถึงในที่นี้ เพราะเข้าใจและคิดว่า แนวทางของเพลงลูกทุ่งหรือเพลงไทย ในปัจจุบันมีพัฒนาการทางดนตรีและเนื้อหาของเพลงที่บ่งบอกถึงอะไรหลาย ๆ อย่าง ที่น่าพิจารณาอยู่ไม่น้อย ดังพระราชดำรัสฯเบื้องต้นที่ว่า “...เพลงลูกทุ่งนั้นได้บันทึกเหตุการณ์ของบ้านเมืองและสังคมไทยไว้อย่างดีเยี่ยม ทุกสภาพการณ์และทุกอารมณ์ ดังนั้น การฟังเพลงลูกทุ่งไม่ควรฟังเพื่อการบันเทิงเพียงอย่างเดียว แต่ควรจะต้องฟังและศึกษาไปพร้อมกันด้วย 

            ผมจึงมีข้อสังเกต เพลง นิว แฟน แยกเป็นข้อเด่น ข้อด้อย ดังนี้

·       ข้อเด่น

-  เป็นเพลงที่เพราะมาก โดยเฉพาะดนตรีที่นุ่มนวล เร้าอารมณ์ ให้ความเพลิดเพลิน ก่อให้เกิดจินตนาการ

-  นักร้องเสียงใส ไม่แหบเครือ โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ร้องเข้ากับดนตรีได้ดีมาก กลมกลืนทั้งเสียงผู้ร้องและดนตรี

-  บ่งบอกว่าสังคมไทยกำลังให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษกันอย่างมาก  ต้องการถ่ายทอดภาษาให้เข้าถึงคนทุกกลุ่มในสังคม ผ่านสื่อต่าง ๆ ทุกรูปแบบโดยเฉพาะด้านความบันเทิงอย่างเพลง

·       ข้อด้อย

-  การใช้ภาษาไทยผสมกับภาษาอังกฤษสื่อความหมายให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจนั้น ผมเองในนามของผู้ฟังที่ชอบเพลงลูกทุ่งอยู่แล้ว  ยังรู้สึกสะดุดหูกับการผสมคำ เพราะไม่ค่อยเข้าใจความหมายทั้งหมด(ไม่เก่งภาษาต่างประเทศ)  แม้แต่ตอนที่วัยรุ่นชายร้องก็ผสมภาษาอังกฤษเอาไว้ด้วย และก็อดคิดไม่ได้ว่า  ถ้าเป็นผู้ฟังระดับ ลุง ป้า น้า อา พ่อ แม่ ของผมฟัง  ท่านจะเข้าใจความหมายภาษาอังกฤษและความหมายทั้งหมดของเพลงกันสักเท่าไหร่

            -  ทำนองของเพลงฟังคล้ายกับเพลงอุทยานดอกไม้ ที่อรวี สัจจานนท์ เคยร้องไว้ โดยนำมาจากต้นฉบับของ วงจันทร์  ไพโรจน์ อีกทีหนึ่ง เพียงแต่ปรับความนุ่มนวลเพิ่มเข้ามาด้วยดนตรีที่นุ่มนวล ทันสมัยกว่าเดิม ความโดดเด่นด้านเอกลักษณ์ก็น่าจะลดระดับลงไป ถ้าถามว่ามีโอกาสดังเปรี้ยงปร้างไหม ผมว่ามัน โดนนะ  แต่  ไม่ดัง

ข้อควรศึกษา

          ผมเป็นห่วงเรื่องภาษาไทยแบบการใช้  “ไทยคำ”  “อังกฤษคำ” มากกว่า  เพราะแต่ละภาษาจะมีหลักการใช้ อักขระ สระและความหมายที่แตกต่างกันไป  ขออนุญาตนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๐๕  พระองค์มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับภาษาไทยว่า

            ภาษาไทยนั้นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติ  ภาษาทั้งหลายเป็นสิ่งสวยงามอย่างหนึ่ง  เช่น  ในทางวรรณคดี  เป็นต้น  ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาเอาไว้ให้ดี  ประเทศไทยนั้นมีภาษาของเราเอง  จึงต้องหวงแหน  ประเทศใกล้เคียงของเราหลายประเทศมีภาษาของตนเอง  แต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยแข็งแรง  เขาต้องพยายามหาทางที่จะต้องสร้างภาษาของตนเองไว้ให้มั่นคง  เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล  จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้  ในด้านการรักษาภาษานั้นก็มีหลายประการ  อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในด้านการออกเสียง คือให้ออกเสียงให้บริสุทธิ์ชัดเจน  อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในด้านวิธีใช้  ขอมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่า  ภาษาไทยหรือภาษาทั้งหลายที่ใช้กันในปัจจุบัน  เป็นภาษาที่มีชีวิต  เป็นภาษาที่ประชาชนใช้  ย่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลงในความหมาย  ถ้าเราบัญญัติศัพท์อะไรขึ้นมา  ก็จะขอให้ประชาชนทั้งประเทศเป็นผู้ที่มีความคิดในด้านภาษา  เป็นศัพท์บัญญัติกันทั้งชาติ  หรือเป็นวิทยากรผู้ที่มีความรู้ทั้งชาติไม่ได้  เราจะไปโกรธประชาชน  แทนโกรธตัวเองไม่ได้  แก้ตัวไม่หลุด  ทางที่ดีเราบัญญัติแล้วก็ต้องลองดูว่าเขาเข้าใจหรือเปล่า

            เข้าใจว่าภาษาทั้งหลายที่ใช้กันในปัจจุบันเป็นภาษาที่มีชีวิต เปลี่ยนแปลงได้ ผสมคำได้ หรือสร้างขึ้นมาใหม่ได้ แต่ก็ควรที่จะให้ผู้ฟังคนไทยทุกกลุ่มทุกชั้นในสังคมเข้าใจร่วมกันทั้งหมดด้วยก็จะดี โดยเฉพาะภาษาที่สร้างสรรค์จากเพลงลูกทุ่งครับ.

 

คำสำคัญ (Tags): #ไทยคำ อังกฤษคำ
หมายเลขบันทึก: 441433เขียนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2011 10:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 กันยายน 2013 13:06 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (6)

คิดวิเคราะห์ได้ดีมากครับ

สวัสดีครับคุณวิทยา เกษรพรหม

ขอบคุณที่ให้เข้ามาอ่านและให้กำลังใจ

แสดงความคิดเห็นร่วมกันได้นะครับ

สวัสดีครับคุณนาย ปภินวิช pap2498 ถนอมวงศ์

ขอบคุณที่เข้ามาอ่านและให้กำลังใจนะครับ

เป็นเพียงมุมมองของผู้เขียนนะครับ

ไม่ได้คิดอคติอะไรกับใคร

เพิ่งได้ฟังเพลงนี้เช่นกันค่ะ แปลก ๆ ดีค่ะ

สวัสดีครับคุณกมลวรรณ

ขอบคุณที่เข้ามาอ่านและให้กำลังใจนะครับ

อาจนำไปใช้สอนภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาไทยก็ได้

แสดงความคิดเห็นได้ครับ

฿5,337.00 -69.63%
฿29.00 -0.0%
฿459.00 -47.49%
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี