เปลี่ยนงาน เเพ่มความรับผิดชอบ

เปลี่ยนงาน เปลี่ยนคน เปลี่ยนวิธีการ
เมื่อทำงานงานซึ่งเป็นองค์การของรัฐ สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับคือการเปลี่ยนแปลงทั้งตำแหน่งและสถานที่ทำงานหรือการโยกย้าย เพิ่งเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2 ได้ประมาณหนึ่งเดือนครึ่ง ด้วยทาง สท. สงขลา 2 มีการจัดทำโครงการพิเศษจึงแต่งตั้งให้ไปช่วยราชการทีมบริหารการสำรวจ ซึ่งมีผู้ร่วมงานเพิ่มขึ้น เปลี่ยนแปลงวิธีการและต้องมีการวางแผนการทำงานกันใหม่ซึ่งก็เป็นงานใหญ่พอสมควรเนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้างานสำรวจและต้องควบคุมพร้อมทั้งปฏิบัติไปด้วย ซึ่งหน้าที่ในความรับผิดชอบคือปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน เมื่อต้องทำงานกันในเชิงรุกอย่างหนึ่งที่ขาดมิได้ก็คือระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นแต่ก็โชคดีที่ทางกรมฯได้จัดทำเอกสารระเบียบและข้อกฎหมายต่าง ๆ ฉบับอิเล็กทรอนิคส์ซึ่งสามารถค้นหาได้บนระบบอินทราเน็ตหรืออินเทอร์เน็ต ซึ่งอยากทราบเรื่องอะไรก็สามารถค้นได้เลย หากมีเรื่องใหม่ ๆ ก็จะทราบและนำมาปฏิบัติได้เลยหากมีข้อสงสัยหรือไม่ชัดเจนก็สามารถสอบถามได้ในกระดานถามตอบได้เลย แต่บางครั้งก็มีอุปสรรคเหมือนกันเมื่อระบบขัดข้องแต่ทางกรมฯ ก็มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ และนำสิ่งใหม่ ๆ ที่ทันสมัยให้เจ้าหน้าที่เข้ามาหาความรู้ได้อยู่ตลอดเวลาและไม่หยุดนิ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The end of wayความเห็น (0)