งานใหม่ สิ่งใหม่ในการเรียนรู้

สภาพการทำงานที่แท้จริงที่แตกต่างจากห้องเรียน ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์เข้ามาช่วยจัดการโดยไม่มีเนื้อหาส่วนนี้ในตำราเรียน แต่มีเฉพาะตำราในชีวิตจริงเท่านั้น

                ผ่านมา  2  อาทิตย์แล้วสำหรับการทำงานที่ใหม่ของข้าพเจ้า   การเรียนรู้งานและกระบวนการทำงานข้าพเจ้ายังไม่ค่อยเข้าใจ   เพราะรายละเอียดของงานมีเยอะมาก  ต้องอาศัยประสบการณ์การทำงานและวิธีการสังเกตด้วยตนเอง   มากกว่าการใช้ความทฤษฎีที่เรียนมา    โดยองค์กรของข้าพเจ้าเป็นธุรกิจผลิตและขายท่อไฮโดรลิก  ซึ่งข้าพเจ้ารับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ต้นทุน  รับผิดชอบงานด้านลูกหนี้   ซึ่งตำแหน่งงานนี้เป็นงานที่ข้าพเจ้ามีความรู้พื้นฐานจากการศึกษาเล่าเรียนมาแล้วมาประยุกต์ใช้กับสภาพการทำงานที่แท้จริงที่แตกต่างจากห้องเรียน  หรือโจทย์ที่สมบูรณ์ของอาจารย์   ทำให้ต้องใช้ความรู้  ประสบการณ์เข้ามาช่วยจัดการโดยไม่มีเนื้อหาส่วนนี้ในตำราเรียน   แต่มีเฉพาะตำราในชีวิตจริงเท่านั้น 

                องค์กรของข้าพเจ้าไม่มีการจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรม  เพื่อเป็นฐานความรู้ขององค์กรต่อไปในอนาคต  ทั้งที่จริงแล้วพนักงานที่มีอยู่หลายคนมีความรู้จากการทำงานพร้อมประสบการณ์ที่เรียนรู้จากอายุงานที่ยาวนาน  เมื่อเป็นเช่นนี้หากพนักงานเหล่านี้ออกจากบริษัทไปคงต้องสูญเสียความรู้  และทักษะที่สะสมมานาน  ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมาก  ดังนั้นข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะมีการเอาความรู้ที่ทุกคนมีในการทำงานนำมารวบรวมเพื่อเป็นข้อมูลด้านความรู้แก่องค์กรแก่คนรุ่นต่อไปขององค์กร

                จบเขียน Blog  วันนี้คงต้องเริ่มเรียนรู้งานอีกครั้ง   หากมีการจัดการความรู้ข้าพเจ้าคงจะดีใจมาก  เพราะสามารถเรียนรู้งานได้จากฐานข้อมูลเดิม.......

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน go to learn KMความเห็น (0)