สัมพันธภาพ กับ KM

สืบเนื่องจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ตลาดนัดการจัดการความรู้ด้านการวิจัย” ของ สำนักวิจัยและพัฒนา (โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา) ผลที่ได้รับนอกจากความสำเร็จเกินคาด บรรยากาศของการประชุม และความเหนื่อยล้าของทุกฝ่ายแล้ว ผลพวงสำคัญที่ตามมาติดๆ คือ สัมพันธภาพระหว่างบุคลากร

ในฐานะ คุณลิขิต (นามสกุล มือใหม่หัดเขียน) ก็ได้ร่วมงานและรู้จักหน้าค่าตาอาจารย์หลายๆ ท่านที่เคยได้ยินแต่ชื่อ ติดต่อกันแต่เสียง แต่ก็มีอาจารย์อีกหลายคนที่ผู้เขียนคาดหวังว่าจะมาทำความรู้จักในงานนี้ ก็ยังต้องคลาดแคล้วต่อกัน บอกได้เลยว่างานประชุมครั้งนี้ใหญ่มากจริงๆ

ในฐานะทำงานฝ่ายสนับสนุนด้านวิจัย ขอบคุณรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ ที่ไม่ลืม และจัดให้ฝ่ายสนับสนุนด้านวิจัยจากคณะ/หน่วยงานต่างๆ มาร่วมระบายความนัย เพื่อผู้หลักผู้ใหญ่ (กำนัน) ได้รับรู้บ้างไม่มากก็น้อย ? ความสำเร็จในครั้งนี้ทำให้ฝ่ายสนับสนุนฯ ซึ่งเราต่างประสานงานกันอยู่ตลอดเวลา ได้มารู้จัก และรู้จักกันมากขึ้น นับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะส่งผลให้การประสานงานระหว่างกันเป็นไปด้วยดีต่อไป (คิดเอง และน่าจะใช่)ในฐานะ

เพื่อนร่วมงาน ในหน่วยงาน (สำนักวิจัยและพัฒนา) สำนักวิจัยฯ เปลี่ยนโครงสร้างใหม่ ได้รวมหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานมานี้ และการจัดประชุมครั้งนี้ถือเป็นงานช้างงานแรกที่สำนักวิจัยฯ รับผิดชอบ (หลังจากที่เปลี่ยนโครงสร้างแล้ว) งานนี้ไม่ว่าผู้บริหาร หัวหน้าหรือ
ลูกน้อง ที่อยู่ภายใต้ร่มคันเดียวกันต่างตั้งใจ และร่วมมือร่วมใจร่วมกันทำงานจนงานประสบความสำเร็จเกินคาด มีผู้เข้าร่วมประชุมคนนึงบอกว่าสำนักวิจัยฯ จัดงานนี้ได้ดีจริงๆ เห็นถึงความร่วมมือและ Team work ของทุกคนในสำนักฯ อย่างชัดเจน ได้ยินแล้ว รู้สึกดีจังเลย

เห็นได้ว่า ไม่ว่าคนเราจะมีที่มาจากไหน เป็นอย่างไร หากมีใจร่วมกัน และมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเลย

บางครั้งสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นก็เป็นส่วนที่แอบแฝง บอกไม่ได้ ต้องสัมผัสด้วยใจ ถึงจะรับรู้