KM is my love

องค์กรหวังอะไรกับ KM? แล้วเราได้อะไร?

            การจัดการ KM ในองค์กร ทำอะไรบ้าง.....ฮืม เรื่องยากเหมือนกัน ผมแนะนำองค์กรผมคร่าวๆแล้วกัน ผมทำงานเป็นวิศวกรโยธา องค์กรผมเป็นรัฐวิสาหกิจ ที่มีวันหยุดเยอะมาก(จนเพื่อนๆอิจฉา) วันๆผมต้องออกแบบการวางท่อประปาจ่ายน้ำไปยังผู้บริโภค ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ + วิชาวิศวฯ + ความมั่วของผม ประสบการณ์ที่ใช้ก็คงไม่ต่างอะไรจากเพื่อนๆที่ได้จากการทำงานจริง และการฝึกอบรมจากองค์กรที่ผ่านมา เพียงแต่องค์กรเอกชนอาจจะเน้นการฝึกอบรม และให้ความสำคัญกับความรู้มากกว่า

            สิ่งที่ผมคิดว่าองค์กรทุกองค์กรควรริเริ่มให้กับพนักงานทุกคน คือ การสร้างระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเก็บข้อมูลอย่างดี ดึงมาใช้ได้ตามต้องการ สะดวก รวดเร็ว มีความถูกต้อง และควรมีการ Brush up ความรู้ที่เคยได้รู้มาบ้าง เพราะจะทำให้เราได้รับความรู้ใหม่ๆ ระลึกได้(ไม่ต้องถึงชาติที่แล้ว) จะทำให้เราเข้าใจ และไม่ลืมมันไป

            ผมอยากบอกว่า การจัดการ KM นั้นมีประโยชน์ หากเรารู้จักการนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผลที่ได้อาจจะไม่เห็นเป็นรูปธรรม และสิ่งหนึ่งที่ได้คือ พนักงาน และองค์กร ได้ปรับตัวให้ทันต่อโลกภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เดี๋ยวนี้เราสามารถประชุมพร้อมกันได้โดยผ่านทางคอมพิวเตอร์ หรืออบรมผ่านทาง CD ก็ทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก .............

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kampeebibleความเห็น (0)