มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐาน 3 ข้อ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักาณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก

คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข

 มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา

จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญและการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้

การสร้างวิถีการเรียนรุ้และแหล่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วริศรา นันตะกูลความเห็น (1)

อยากให้คนไทยได้เรียนรู้กันทุกคนเหมือนที่ได้ตั้งมาตรฐานการศึกษาเอาไว้จังเลย เมื่อไหร่น้า

       ถือโอกาสแวะมาเยี่ยมเลยนะคะ

  จีรภัทร มูลเมือง คบ.35.4.1 ปฐมวัย

หมายเลขบันทึก

44062

เขียน

10 Aug 2006 @ 17:37
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 15:36
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก