สุขภาพดีสบายๆสไตล์รัสเซีย


สำนักข่าวรอยเตอร์ตีพิมพ์เรื่อง 'Unhealthy Russians think they're in good shape' = "คนรัสเซียนที่มีสุขภาพไม่ดีคิดว่า (พวกเขาพวกเธอ) ดีอยู่แล้ว" , ผู้เขียนขอนำมาเล่าสู่กันฟังครับ 
.
การศึกษาใหม่พบว่า คนรัสเซีย 95% คิดว่า พวกเขา (หรือพวกเธอ) มีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์พอใช้ (fair) หรือดี (good health)
.
คนรัสเซียใหญ่ไม่มีโอกาสเข้าไปใช้บริการป้องกัน-ส่งเสริมสุขภาพ หรือรักษาโรค โดย 1 ปีย้อนหลัง มีคนที่ใช้บริการดังกล่าว (to see a doctor = ไปพบแพทย์) = 44%
.
ทุกวันนี้โรคที่เป็นสาเหตุการป่วย-พิการ-ตายหลักของโลก คือ โรคที่ไม่ติดต่อ (non-communicable diseases / NCDs) เช่น โรคหัวใจ มะเร็ง เบาหวาน ฯลฯ
.
อ.วลาดิเมียร์ ชิพคอฟ ผู้บริหารสถาคมผู้ผลิตยานานาชาติ (AIPM) กล่าวว่า โรคไม่ติดต่อหรือ NCDs เช่น ถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจ สโตรค (strokes = กลุ่มโรคหลอดเลือดสมองแตก-ตีบตัน อัมพฤกษ์ อัมพาต) ฯลฯ เป็นสาเหตุการตาย 80% ของสาเหตุทั้งหมดในรัสเซีย
.
การศึกษานี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 82% มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อหรือ NCDs เช่น ดื่มหนัก สูบบุหรี่ ฯลฯ 1-3 ปัจจัยที่น่าจะทำให้สุขภาพโดยรวมไม่ดี
.
เรื่องที่น่าสนใจจากการศึกษานี้ คือ ชาวรัสเซีย "มองตน (ตัวเอง)" ในแง่ดีเกินจริง หรือมีแนวโน้มจะตั้งอยู่ในความประมาท
.
ทว่า... ในท่ามกลางวิกฤติก็มีโอกาส เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 50% กล่าวว่า ถ้ามีโอกาสพบแพทย์ และหมอบอกว่า พฤติกรรมใดเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังก็ยินดีจะเลิกพฤติกรรมนั้นๆ
.
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า โรคไม่ติดต่อหรือ NCDs ครึ่งหนึ่งป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ (lifestyle) หรือแบบแผนในการใช้ชีวิต, ที่เหลือดูแลรักษาให้ดีขึ้นได้ด้วยยาร่วมกับการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์
.
รัสเซียเป็นประเทศใหญ่ที่สุดในโลก มีฐานะดีจากการส่งออกแก๊สธรรมชาติ น้ำมัน และแร่ธาตุ แต่กลับมีปัญหาประชากรลดลง ทั้งโรคจากการดื่มหนัก-วัณโรค-ยาเสพติด (ที่สำคัญคือ จากอัฟกานิสถาน-ผ่านเอเชียกลาง-เข้ารัสเซีย)-เอดส์ และปัญหาลูกไม่ดก
.
ก่อนหน้านี้ธนาคารโลกประกาศเตือนว่า โรคไม่ติดต่อหรือ NCDs เป็นภัยคุกคามใหญ่สำหรับรัสเซีย
. 
รัสเซียเป็นประเทศที่มี "บุญคุณ" หรือให้ความช่วยเหลือประเทศไทยมาก ทำให้คนไทยมีรายได้ มีงานทำดังต่อไปนี้ [ แนะนำให้อ่าน วิกิพีเดียไทยข้อมูลท่องเที่ยวรัสเซีย, กระทรวงพาณิชย์ ]
.
(1). ชาวรัสเซียเข้ามาท่องเที่ยวในไทย 279,771 คนในปี 2550 และเพิ่มเป็นมากกว่า 600,000 คนในปี 2553 มากเป็นอันดับ 4 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด
.
วิธีที่จะทำให้คนไทยสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติรู้เรื่อง คือ รัฐควรจัดประกวดบทเรียนภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาหลักๆ ของโลก และภาษาเพื่อนบ้านทุกปี ทั้งระดับอุดมศึกษา-อาชีวศึกษา-มัธยมฯ-ประถมฯ-อนุบาล-ประชาชนทั่วไป โดยกำหนดให้บทเรียนที่ชนะรางวัลต้องบริจาคเป็นบทเรียนสาธารณะสำหรับคนไทย
.
หลังจากนั้นให้นำขึ้น Youtube, อนุญาตให้เอกชนทำ VCD & DVD ขายราคาถูก (อย่าแจก เพราะจะมีคนรับของฟรีไปทิ้ง หรือวางบนหิ้งโดยไม่ดูมากมาย) และให้ดาวน์โหลดได้ในห้องสมุดของรัฐ-โรงเรียนประจำจังหวัดทุกแห่ง
.
ควรส่งเสริมให้คนต่างจังหวัด-ต่างอำเภอมีโอกาสใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้โปรแกรมง่ายๆ เช่น Google translator (คุณครูกูเกิ้ลแปลภาษา) แปลเป็นภาษาต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวฟัง หรืออ่าน ฯลฯ (ผิดบ้างถูกบ้างก็ยังดีกว่าเดินหนี ไม่ให้ความช่วยเหลือเลย)
.
(2). ไทยส่งออกรถกระบะไปรัสเซียมากเป็นอันดับ 1
.
การศึกษานี้บอกเราว่า รัสเซียมีความต้องการ (demand) ธุรกิจด้านการรักษาพยาบาล เช่น โรงพยาบาลเอกชน เมดิคัลทัวร์ (ทัวร์ไปตรวจสุขภาพ-รักษาพยาบาลต่างประเทศ) ฯลฯ สูง
.
การพัฒนาหลักสูตรด้านสุขภาพ-สาธารณสุขร่วมกับรัสเซีย (medical education hub) เป็นทางเลือกสำคัญที่จะสร้างรายได้เข้าประเทศ ทำให้คนไทยเก่งภาษาอังกฤษ (หรือภาษาต่างประเทศ) ทำให้คนไทยรุ่นใหม่มีโอกาสไปหาประสบการณ์ต่างประเทศในรูปแบบนักศึกษาแลกเปลี่ยน และเสริมสร้างมิตรภาพกับต่างประเทศได้
.
ตัวอย่างเช่น ไทยอาจส่งเสริมให้มีการจัดทำหลักสูตรนานาชาติ เช่น พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล หมอฟัน ฯลฯ เรียน 2 ประเทศ (มากน้อยตกลงกันได้) และให้มีโอกาสฝึกงานต่างประเทศ (อย่าให้ไปเป็นกลุ่มใหญ่ เพราะจะพูดกันแต่ภาษาไทย ให้แยกกันอยู่ หรือไปเป็นกลุ่มเล็กๆ จึงจะเก่งภาษาต่างประเทศ)
.
ชาวรัสเซียเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจ (proud) ในความเป็นชาติสูง ซึ่งอาจเป็นเพราะรักษาความเป็นชาติเอกราชมาได้นาน มีช่วงเป็นเมืองขึ้นหรือแพ้สงครามสั้นมากๆ ในยุคมองโกล (กุบไลข่าน) และแพ้สงครามชายแดนกับญี่ปุ่น นอกนั้นชนะเรียบ [ wiki ]; [ wiki ]; [ wiki ]
.
ชาวรัสเซียมีความเป็นชาตินิยมสูงมาก กลไกหนึ่งที่เป็นไปได้ คือ มีคนกลุ่มใหญ่ที่ไม่ค่อยแต่งงานข้ามชาติกับคนต่างชาติสูงเกือบ 80% ของประชากรทั้งหมด
.
การคบหาสมาคมกับชาติที่มี "ความบริสุทธิ์" ของเผ่าพันธุ์ (ชนกลุ่มใหญ่) และชาตินิยมสูง เช่น รัสเซีย ญี่ปุ่น กัมพูชา พม่า ฯลฯ มีข้อควรระวัง คือ ไม่จำเป็นอย่าไปล้อเล่น หรือพาดพิงเรื่องศักดิ์ศรี เพราะจะเป็นเหตุชวนทะเลาะกันได้ง่าย
.
ขอขอบคุณชาวรัสเซียที่ช่วยเหลือไทยด้วยการเข้ามาท่องเที่ยว และใช้รถกระบะไทย ทำให้คนไทยมีงานทำ-มีรายได้
.
ถึงตรงนี้... ขอให้ท่านผู้อ่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ
.

> [ Twitter ]

  • ขอขอบพระคุณ > อ.จุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์. จับปากกาพาเที่ยว: Amazing รัสเซีย. สยามอินเตอร์บุ๊คส์, พิมพ์ครั้งที่ 1 กทม. 2554:27, 29.
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ รพ.ห้างฉัตร ลำปาง. 12 พฤษภาคม 2554.
  • ข้อมูลทั้งหมดเป็นไปเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ไม่ใช่วินิจฉัยหรือรักษาโรค; ท่านที่มีโรคประจำตัวหรือความเสี่ยงต่อโรคสูงจำเป็นต้องปรึกษาหมอที่ดูแลท่านก่อนนำข้อมูลไปใช้.
หมายเลขบันทึก: 440284เขียนเมื่อ 22 พฤษภาคม 2011 13:52 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:44 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี