รักษาเอดส์(HIV)ช่วยลดแพร่เชื้อ [EN]

สำนักข่าว USA Today ตีพิมพ์เรื่อง 'Early HIV therapy protects against virus spread' = "(การ)รักษา HIV เร็ว (ตั้งแต่แรกเริ่ม) ป้องกันไวรัสแพร่กระจาย", ผู้เขียนขอนำมาเล่าสู่กันฟังครับ 
  • [ therapy ] > [ เต๊อ - หระ - ปี่; ขอให้สังเกตว่า 'th' ออกเสียงคล้าย "ฎ" บาลี หรือ "ต" ออกเสียงหนัก ไม่ใช่ "ธ" ] > http://www.thefreedictionary.com/therapy > noun = การบำบัด การรักษา
  • [ therapist ] > [ เต๊อ - หระ - ปิส - st ] > http://www.thefreedictionary.com/therapist > noun = นักบำบัดรักษา ทำโดยบุคลากรหลายสาขา ใช้เทคนิคเฉพาะ เช่น จิตบำบัด กายภาพบำบัด ฯลฯ
  • [ spread ] > [ s - เปร้ด - d ] > http://www.thefreedictionary.com/spread > noun = (การ) แพร่กระจาย แผ่ขยาย ระบาด, อาหารที่ใช้ทาขนมปัง; verb = แพร่กระจาย
การศึกษาใหม่ทำในกลุ่มตัวอย่าง 1,763 คู่ (เกือบทั้งหมดเป็น heterosexual; hetero- = ต่าง; คือ เป็นคู่เพศตรงข้าม) จาก 9 ประเทศ
.
ผลการศึกษาพบว่า การใช้ยาต้านไวรัสหลายขนานรักษาคนที่ติดเชื้อไวรัส เอชไอวี (HIV) ตั้งแต่แรกมีแนวโน้มจะดีกับคนไข้ (เจ็บป่วยน้อยลง) ด้วย, ดีกับสังคม (การแพร่เชื้อลดลง) ด้วย
.
เรื่องนี้ตรงกับสำนวนที่ว่า "ยิงทีเดียวได้นกหลายตัว" แต่ช่วงนี้เป็นวันพระใหญ่ ฆ่าสัตว์นั้นบาป จึงขอกล่าวใหม่เป็น "ปล่อยปลาตัวเดียวรอดเป็นหมื่นแสนตัว"
.
การศึกษานี้ (nine-nation study) ทำในกลุ่มประเทศมหาอำนาจด้าน HIV ได้แก่ บอตสวานา บราซิล เคนยา มาลาวี อาฟริกาใต้ ไทย และซิมบับเว ทำโดยการสุ่มแบ่งรักษาทันที เทียบกับการรอให้เม็ดเลือดขาวชนิด CD4 ลดลงถึง 250 ก่อนจึงจะรักษา
.
ผลการศึกษาพบว่า การรักษา HIV ตั้งแต่แรกเริ่มจะทำให้ปริมาณเชื้อในร่างกายลดลง ทำให้โอกาสแพร่กระจายไปยังคนอื่นลดลง 96%
.
ขีดจำกัดสำคัญของการรักษา HIV คือ ค่ายา (ในสหรัฐฯ) ตกปีละ $15,000 = 450,000 บาท และยาเองก็มีผลข้างเคียงสูง เช่น ท้องเสีย ตับอักเสบ ฯลฯ จึงต้องใช้อย่างระมัดระวัง
.
ทุกวันนี้ประเทศกำลังพัฒนาลำบากกับเรื่องยาแพง ครั้นจะประกาศไม่ยอมรับลิขสิทธิ์ยา ประกาศใช้ 'CL (compulsary licensing = การบังคับใช้ตามสิทธิบัตรยา) ก็จะถูกบริษัทยา และประเทศมหาอำนาจเพ่งเล็งว่า ไม่เคารพทรัพย์สินปัญญา [ moc ]; [ doctor ]
.
วิธีที่คือ ต้องรณรงค์ให้มีการใช้ถุงยางอนามัย (condoms) และรณรงค์การตรวจแอลกอฮอล์ในคนขับรถ เนื่องจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ถ้าไม่เมา, วัยรุ่นจะสำส่อน และจะ "ท้องรีดทิ้ง (ทำแท้ง)" น้อยลง
.
โปรดสังเกตว่า ตำรวจมีส่วนช่วยชีวิตคนได้อย่างมาก เพราะการสุ่มตรวจแอลกอฮอล์คนขับรถให้บ่อยจะทำให้การดื่มหนักลดลง อุบัติเหตุลดลง สำส่อนน้อยลง และทำแท้งน้อยลง
.
แถมตำรวจยังจะเป็นขวัญใจของคุณแม่คุณพ่อทั่วประเทศที่วันๆ ต้องมานั่งกังวลว่า วันนี้ลูกจะกลับบ้านเมื่อไร จะเมาไหม หัวจะฟาดพื้นไหม จะนอนกับใคร จะติดเอดส์ไหม และจะท้องจะแท้งไหม
.
คำแนะนำของสหรัฐฯ แนะนำให้เริ่มรักษาเมื่อตรวจพบค่าเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันการติดเชื้อโรคสำคัญลดลงต่ำกว่า 500
.
การศึกษานี้อาจทำให้สหรัฐฯ ให้ยาเร็วขึ้น
.
รัฐบาลควรเพิ่มภาษีละคร TV ที่เน้นการอิจฉาริษยา สำส่อนทางเพศ 10,000%
.
และลดภาษี-ให้เงินสนับสนุนรายการ TV หรือภาพยนต์ที่ส่งเสริมให้คนไทยมีความรู้ความชำนาญ เช่น สารคดี รายการการศึกษา ฯลฯ หรือส่งเสริมจรรยาบรรณที่ดี เช่น ความขยันหมั่นเพียร อดทน กตัญญู ซื่อสัตย์ ฯลฯ เพื่อลดการสำส่อนทางเพศ
.
การลดภาษีให้บริษัทผลิตถุงยาง และวางแผนดีๆ อาจทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตของโลกได้
.
ถึงตรงนี้... ขอให้ท่านผู้อ่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ
.

 > [ Twitter ]

  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ รพ.ห้างฉัตร ลำปาง. 14 พฤษภาคม 2554.
  • ข้อมูลทั้งหมดเป็นไปเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ไม่ใช่วินิจฉัยหรือรักษาโรค; ท่านที่มีโรคประจำตัวหรือความเสี่ยงต่อโรคสูงจำเป็นต้องปรึกษาหมอที่ดูแลท่านก่อนนำข้อมูลไปใช้.
  • ยินดีให้ท่านนำบทความไปใช้ได้ > CC: BY-NC-SA

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสุขภาพความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

440282

เขียน

22 May 2011 @ 13:45
()

แก้ไข

04 May 2012 @ 16:39
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
อ่าน: คลิก