เป็นสิ่งที่ประทับใจมากสำหรับการฝึกเป็น ฟาน้อย ของท่านอาจารย์วิบูลย์  (วันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2549 โครงการ KM เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย)  มันเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่มาก   เพราะทุกท่านที่มาเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์มาก ระดับรองอธิการบดี. ผู้ช่วยอธิการบดี  และผู้อำนวยการ   ทำให้ข้าพเจ้าอดตื่นเต้นกับสนามฝึกครั้งแรกนี้มาก   แต่แล้วสิ่งที่ได้เรียนรู้การเป็นวิทยากรกระบวนการ KM  นั้นมันบอกว่าเราต้อง มีไหวพริบ   และ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างนิ่มนวล และสมาชิกกลุ่มไม่สามารถรู้ตัว   การฝึกครั้งนี้ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจท่าน ฟาใหญ่ (หัวหน้ากลุ่ม) ทั้ง 2 ท่านมาก  คือ ดร.รุจโรจน์ และ ผ.ศ.เทียมจันทร์  เพราะท่านพยายามสอน ถ่ายทอดทุกอย่างให้เราได้ดีเยี่ยม  ทุกคนในทีมเรา และผู้เข้าร่วมมีความเป็นกัลยาณมิตรมาก   เป็นความรู้สึกที่ ประทับใจและรู้สึกภูมิใจ สุดสุดเลย   และคิดว่า มันยิ่งใหญ่มากสำหรับต้นไม้ต้นเล็กๆ อย่างเราเป็นบรรยากาศที่หาไม่ได้ง่ายนักในสังคมของการทำงานระดับนี้  และ ขอขอบพระคุณท่านรองฯ วิบูลย์มากค่ะที่ให้โอกาสนี้แก่เรา ซึ่งโอกาสเช่นนี้หาไม่ง่ายนักหรือหาไม่ได้เลยก็ว่าได้     และ ท่านเป็นตัวอย่างในการทำงานที่ดีเยี่ยมมาก ท่านไม่เคยท้อถอย ท่านพยายาม  ท่านสู้ตลอด ข้าพเจ้ารับรู้และติดตามการทำงานของท่านตลอด 4 - 5ปี ผลงานของอาจารย์เป็นรูปธรรมทุกเรื่อง  ข้าพเจ้าชื่นชมและขออนุญาตนำแนวทางการทำงานของอาจารย์ฯไปประยุกต์ใช้ในการทำงานค่ะ