9 สค.49 12-13.30 น.คณะทำงานประเมินผลโครงการ BI01ร่วมกันพิจารณารูปแบบ "การประเมินผลโครงการ BI01" เพื่อนำเสนอต่อผอ.ในวันอังคารที่ 15 สค.49 โดยทำความเข้าใจเอกสารประกอบการประเมิน และเพิ่มเติมระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยซึ่งทุกทีมต้องประเมิน(คลิ๊ก) พร้อมทั้งตกลงกันเรื่องการนำเสนอของ 4 ทีมได้แก่ ทีมคัดกรอง, ทีมคลีนิคยาต้านไวรัส, ทีมคลินิควัณโรค และทีมคลินิค STI ทั้งหญิงและชาย 

     14.00 น.ดิฉันและsurveyorทีมคัดกรอง รวม 5 คนไปเยี่ยมเพื่อประเมินหน่วยงานคัดกรอง2ต่อจากครั้งที่แล้ว(คลิ๊ก) ก่อนไปเยี่ยมสำรวจเราประชุมทีมกันไป 2 ครั้งแล้วเพื่อทำ Check list ประเมินหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ โดยทีมผู้รับการเยี่ยม เป็นทีมคัดกรอง 2 (8 คน)โดยมีทีมคัดกรอง1(5คน)มาร่วมรับฟังด้วย จากการพูดคุยซักถาม ก็ได้เห็นโอกาสเพื่อพัฒนาระบบงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน และการพัฒนา competency ของเจ้าหน้าที่คัดกรอง ซึ่งรายละเอียดผลการติดตามจะนำเสนอต่อไป