รายงานผลการจัด "มุมหนังสือน่าอ่าน บ้านน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้คู่สังคมไทย" กศน.ตำบลไผ่ล้อม จุดที่ ๒

รายงานผลการจัด

"มุมหนังสือน่าอ่าน บ้านน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้คู่สังคมไทย"

กศน.ตำบลไผ่ล้อม

 

มุมหนังสือน่าอ่านที่ ๒

บ้าน   นายนิคม  สายสุดใจ  บ้านเลขที่  ๓๒  หมู่ ๕ ตำบลไผ่ล้อม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลไผ่ล้อมความเห็น (0)