ราชินีสยามวิรามวิไล
ประเสริฐวิสิฐนิรัติศัย        มนุญญา
    น้ำพระทัยพระหลั่งชโลมประชา
จะเนาจะอยู่  ณ ภูพนา        เสมอกัน
    หากจะมีอุบัติภัยประจัญ
บ ห่อนระอาจะแก้จะผัน        ขจัดไป
    องค์ ธ คือพระมิ่งพระขวัญไผท
ประชามิว่าจะเนา ณ ไหน        มนัสปรีดิ์
    สัฐิชันษามหาดิถี    
พสกนิกรกตัญชลี        ณ เบื้องบาท
    ขอพระทรงพิพัฒน์จรัสพิลาส
และทรงเกษมสราญวิภาส        นิรันดรฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 9 มิถุนายน  พ.ศ. 2535
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์