ความจริงของชีวิตมนุษย์ คือทุกๆคนล้วนเป็นคนที่วิเศษสุด
และเป็นชีวิตที่เป็นตัวของตัวเองเท่านั้น
ทั้งนี้เพราะกว่าที่ชีวิตจะเกิดมาได้ ต้องต่อสู้ก่อนปฏิสนธิ
ชีวิตของทุกคนได้ถูกคัดสรรจากธรรมชาติมาแล้ว
.. อย่างยากลำบาก


ทุกๆคนจึงเป็นคนพิเศษ  มีคุณสมบัติเฉพาะตัว
มีความโดดเด่น มีจุดอ่อน จุดแข็ง เฉพาะตน
ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเหมือนใคร
และชีวิตเป็นอิสระซึ่งกันและกัน
ทุกคนมีจุดเด่นเฉพาะตัวของตัวเองทั้งสิ้น
เพราะชีวิตของตนไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน

จงมีอิสระและภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเอง
ค้นหาความสามารถเฉพาะตัวให้พบ
ใช้ประโยชน์จากมันให้เต็มที่ โดยไม่ต้องสนใจคำวิจารณ์ต่างๆ
เพราะ "ชีวิตเป็นของเรา เรากำหนดเอง"

นิรนาม