"พอกันที ชีวิตที่อับโชค
พอกันที ความโศกเศร้า
พอกันที ชีวิตที่เมามัว
พอกันที ความทุกข์ที่รุมเร้ากายและใจ
ลุกขึ้นที ชีวิตที่น่าชื่น
ลุกขึ้นที ความขมขื่นที่รุมเร้า
ลุกขึ้นที ความสนุกทุกวันเรา
ลุกขึ้นเพื่อ สร้างเราเป็นเราเอง

เบญญา