ความขัดแย้งเบื้องต้น๕

KUMPEE
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แบ่งปัน

ตำแหน่ง ผลประโยชน์และความต้องการ

เราจะทำอย่างไรในการแบ่งตำแหน่ง หรือจุดของแต่ละผ่าย เมื่อต้องมีอยู่คนละฝ่าย

แนวคิดที่เป็นแนวคิดที่ดีและดั้งเดิม คือการจัดตำแหน่งระหว่างกันให้เหมาะสม กับผลประโยชน์และความต้องการซึ่งจัดการโดยแต่ละฝ่ายเอง

ยกตัวอย่างเช่น มีเพื่อนบ้านคู่หนึ่งทะเลาะกันเรื่องต้นไม้ แต่ละฝ่ายต่างเรียกร้องว่าต้นไม้เป็นของตน ไม่มีการประนีประนอม ต้นไม้ไม่สามารถตัดครึ่งได้ แต่มันจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนบ้านหนึ่งคนในการใช้ประโยชน์โดยการกินผลของต้นไม้ และเป็นประโยชน์กับเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่ง ในการใช้ร่มเงา ผลประโยชน์ไม่ใช่ว่าไม่ประนีประนอมไม่ได้

ผลประโยชน์เป็นเรื่องที่ประนีประนอมง่ายกว่าเรื่องตำแหน่งอีกด้วย โดยปกติเมื่อมีตำแหน่งมากมายที่อาจจะเป็นที่สนใจเพราะมีผลประโยชน์และบางตำแหน่งอาจจะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ เรื่องราวอาจจะยากถ้าหากว่าความขัดแย้งยังทวีความแรง (ซึ่งไม่สามารถ ไกล่เกลี่ย)หรือความสัมพันธ์ ซึ่งความต้องการอาจจะถูกเปลี่ยนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฅนอาสาความเห็น (0)