ปอเทือง ปอเทืองเป็นพืชตระกูลถั่ว ลักษณะเป็นไม้พุ่มความสูง 100 – 300 เซนติเมตร ลำต้นกลม ใบยาวเรียวแหลม ดอกสีเหลือง ฝักเป็นรูปทรงกระบอก เมล็ดคล้ายรูปไตสีน้าตาล ความยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร มี 10 -20 เมล็ด / ฝัก ประโยชน์ของปอเทือง 1.ใช้ปรับปรุงบำรุงดิน 2. ใช้ทำเป็นปุ๋ยพืชสด 3. เพิ่มแร่ธาตุอาหารในดินสูง สำหรับที่ครอบครัวของดิฉัน สามีเพิ่งปลุกปอเทืองเป็นครั้งแรก บนเนื้อที่ทุ่งนาประมาณ 2 ไร่ พอสวย ก็ให้ไปถ่ายรูปเก้บไว้ ประทับใจมากๆเลยคะ รู้ว่าเป็นต้นไม้ที่มีประโยชน์ต่อท้องทุ่งนาและจะช่วยให้ต้นข้าวงาม ยิ่งรู้สึกทึ่งในความสามารถของปอเทืองเป็นอย่างมาก สำหรับความชอบส่วนตัวชอบดอกไม้สีเหลืองเป็นทุนเดิมอยู่แล้วน่ะคะ พาลูกๆไปเก็บภาพประทับใจไว้ด้วยคะ สิ่งแวดล้อมของโลกทุกวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปมาก หากทำได้แม้เป้นสิ่งเล้กน้อยที่ครอบครัวของเราสามารถช่วยเหลือ