จงชื่นฉ่ำดั่งสายน้ำไหล    

จงชื่นใจชื่นจิตเป็นนิจสิน

จงมีธรรมฉ่ำเย็นเป็นอาจิณ  

จงทุกข์สิ้นพบแต่สุขสวัสดี

  

  •  

ขอให้ไทยทุกคนพ้นภัยร้าย

 ขออริจงแพ้พ่ายกระจายหนี

 ขอให้ไทยได้พบวัน "สันติวิธี"

  ฉายรังสี "สันติสุข" สู่ทุกคน

  

  •  

 

ขอบพระคุณแรงบันดาล ใจจาก"ประเพณีสงกรานต์"

ขอบพระคุณครูกลอนเคยสอนสั่ง

และขอบพระคุณผู้เยี่ยมชมทุกท่านค่ะ