หลายคนสอบถามเรื่องหม้อนึ่งสำหรับการทำก้อนเชื้อเห็ด ซึ่งมีหลายแบบ ผมแนะนำให้ศึกษา และคัดเลือกให้เหมาะสมกับสภาพการผลิต กำลังการผลิต ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ความสะดวก และวัตถุดิบที่มีในพื้นที่

          -หม้อนึ่งขนาดใหญ่ มีทั้งแบบใช้พื้น และแก็ส

          -หม้อต้มไอน้ำสำหรับนำไอน้ำไปอบก้อนเชื้อเห็ด

          -หม้อนึ่งลูกทุ่ง

          -และหม้อนึ่งลูกทุ่งประยุกต์

 

นำรูปหม้อนึ่งลูกทุ่งแบบประยุกต์ ที่นิยมใช้ ใช้พื้น หรือ กากไม้จากโรงงานเฟอร์นิเจอร์มาเป็นเชื้อเพลิง ข้อดีคือ

 

          1.สามารถเพิ่มถังนึ่ง 2-6 ถัง (2ถังใส่ก้อนเชื้อได้ ประมาณ 350 ก้อน)จุได้มากกว่าหม้อนึ่งลูกทุ่งถังเดียวและจุได้กึ่งหนึ่งของหม้อนึ่งแบบตู้เหลี่ยม แต่ราคาถูกกว่า 20 เท่า(ต้นทุนวัตถุดิบในการผลิต 2ถัง ประมาณ 2,000 บาท)ในขณะที่ตู้เหล็กเหลี่ยมแบบใช้แก็สหรือฟืน ความจุ 1200ก้อน ราคาประมาณ 40,000 บาท

 

          2.ความร้อนสูงกว่าการจุดไฟใต้ถังโดยตรง ท่อปลายเตาที่สูงจะดึงอากาศในเตาออกได้ไวทำให้เปลวไฟจากกองไฟถูกดึงเข้าเตาด้วยความเร็วสูง ความร้อนในหม้อนึ่งสูงกว่า 110-120 องศาเซลเซียส

 

          3.หากใช้กากไม้จากโรงงานเฟอรนิเจอร์เป็นเชื้อเพลิงจะเสียเชื้อเพลิงประมาณ 4-5 กระสอบต่อการนึ่งแบบสีถัง ความจุ 750 ก้อน ด้วยต้นทุนกากไม้ กระสอบละ 10 บาท เท่านั้น(40-50 บาท/การนึ่ง1ครั้ง)

 

          4.ถุงเชื้อเห็ดที่อยู่ภาย

ในไม่ไหม้เสีย เหมือนการจุดไฟใต้ถังโดยตรง(ไฟที่ลามข้างถังทำให้ถุงเห็ดไหม้)

 

          ลองดูแบบและลองทำดูได้ไม่ยากครับ สำหรับนักเพาะเห็ดมือใหม่ ทุนน้อย ค่อยๆลอง การเพาะเห็ดการประหยัดและลดต้นทุนโดยคุณภาพไม่ลดเป็นหัวใจข้อหนึ่งของการอยู่รอดครับ