การวิเคราะห์ตนเองของนักศึกษา

เทียนขาว
การวิเคราะห์ SWOT ( SWOT ANALYSIS )

     ให้นักศึกษาวิเคราะห์ตนเอง  เพื่อให้รู้ตนเอง  แล้วนำมาแลกเปลี่ยนกัน  เพื่อให้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป  ในประเด็น

S จุดแข็ง จุดเด่น  ตนเอง

W จุดอ่อน จุดด้อย ตนเอง

O  โอกาสในการแก้ไขจุดด้อยของตนเองที่มาจากปัจจัยภายนอก

T  อุปสรรคในการแก้ไขปัญหาตนเองที่มาจากปัจจัยภายนอก

      1 หน้ากระดาษเอ 4 ส่งเข้าบล๊อกภายในวันที่ 25 เมษายน 54 (30 คะแนน)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้จัดกระบวนการมหาวิทยาลัยชีวิต

คำสำคัญ (Tags)#การวิเคราะห์ตนเอง

หมายเลขบันทึก: 433928, เขียน: 03 Apr 2011 @ 10:29 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 03:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 4, ความเห็น: 15, อ่าน: คลิก


ความเห็น (15)

นางสาวสุพัตรา สารชาติ
IP: xxx.49.176.40
เขียนเมื่อ 

SWOT ANALYSIS ตัวเอง

S = STRENGTH หมายถึง จุดแข็ง

W= WEAKNESSหมายถึง จุดอ่อน

O= OPPORTUNITY หมายถึง โอกาศ

T= THREATหมายถึง อุปสรรค์

จุดแข็ง

1.มีความเป็นเพื่อนให้ทุกคนอย่างไม่เลือก

2.ตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจน มีจุดยืนที่มั่นคง

3.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไม่เคยดับมอด

4.เด็ดเดี่ยว ไม่ท้อแท้

5.กล้าได้กล้าเสีย แก้ปัญหาเก่ง ไม่ตื่นตกใจง่าย

6.รู้จักกาลเทศะ

7.สร้างจุดสนใจได้ดีเสมอ สร้างความประทับใจให้กับทุกคน

8.สุขุมเยือกเย็น ไม่เคยทำอะไรสะเพร่า

จุดอ่อน

1.ต่อต้านกฎเกณฑ์อย่างจริงจัง จนบางครั้งก้าวร้าว

2.ไม่ลงให้ใครง่ายๆ

3.ไม่แสดงความคิดเห็นของตน แต่เก็บเกี่ยวความคิดของผู้อื่น

4.ชอบเสี่ยง ทั้งที่ไม่มีความมั่นใจเลย

5.ไม่ทนกับคนที่ตนคิดว่าไรสาระ

6.ไม่ชอบแสดงออกทางอารมณ์ แม้แต่จะทำสิ่งที่ดีๆให้กับคนที่ตนรัก

7.คาดหวังสูงกับความเป็นคนมีเสน่ห์และเป็นที่ยอมรับของคนรอบข้าง

8.ชอบคิด ชอบวางแผน แต่ไม่ชอบลงมือทำ

โอกาส

1.ได้เรียนสูงขึ้น

2.รู้จักรุ่นพี่ที่ทำงานด้านที่เราศึกษาอยู่

3.เคยทำงานร่วมกับสังคม

4.เคยทำงานหนักจนทำให้เรารู้จักสู้กับชีวิต

5.ครอบครัวมีฐานะทำให้เรามีโอกาสในด้านการศึกษาเพิ่มขึ้น

อุปสรรค

1.เก็บคำพูดของคนอื่นมาคิดมากจนทำให้รู้สึกขาดความมั่นใจเหมือนมีปมด้อย

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ได้รับ ผลการวิเคราะห์ตนเองของ คุณสุพัตรา สารชาติ แล้วนะคะ เท่าที่ดูข้อมูลการวิคราะห์ในครั้งนี้ พบว่า ได้มีการทบทวนความเป็นตัวตนของตนเองมากขึ้น มีความละเอียด ในเนื้อหา การที่คนเรารู้จักมองตนเองทั้งจุดเด่น เรียนรู้จุดด้อย จะเป็นประโยชน์และช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองได้มากขึ้นเรื่อยๆ และที่สำคัญต้องเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งคือ โอกาสเป็นสิ่งทุกคนสามารถสร้างขึ้นมาเองได้ แต่ต้องอาศัยศักยภาพ ความกล้าหาญ ความเชื่อมั่นอย่างถูกต้อง เป็นกำลังใจให้นะคะ

นายประสงค์ ในทอง 53223551213
IP: xxx.19.66.181
เขียนเมื่อ 

วิเคราะห์ตนเอง ของนายประสงค์ ในทอง 53223551213

จุดแข็ง

1.ครอบครัวมีความอบอุ่น

2.มั่นใจในตนเองสูง

3.มีความมุ่งมั่นและมีเป้าหมายในการดำเนินชวิต

4.เข้ากับคนรอบข้างได้ดี

5.รุ้จักการวางตัวเมื่ออยู่กับคนที่มีอายุมากกว่าและรู้จักการเคารพสิทธิผู้อื่น

5.ขยันในเรื่องการทำงาน

จุดอ่อน

1.ชอบทำอะไรอย่างเร็วๆแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาแก้ใหม่

2.ชอบคัดต่อคำพูดของผู้อื่นและชอบทำตามใจตัวเอง

3. ไม่ชอบแสดงออกต่อหน้าสังคม

4.ชอบคิดไปเรื่อยเปื่อยและชอบวาดฝันที่สูงๆทั้งที่ไม่เป็นความจริง

โอกาส

1.ได้รับความช่วยเหลือจากทางครอบครัว

2.ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น

3.ได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆจากสถานศึกษาและได้พบปะกับผู้คนและหลายๆสถานที่

4.สังคมให้ความสนใจและยอมรับในการทำงาน

อุปสรรค

1.ขาดงบประมาณในการดำเนินชีวิตและการสึกษา

2.ขาดยานพาหนะในการศึกษา

นางสาวสุมิตร ดอกพอง
IP: xxx.19.66.181
เขียนเมื่อ 

การวิเคราะห์ตนเอง ( Swot Analysis )

ปัจจัยภายใน 1. จุดแข็ง (stranght)

2. จุดอ่อน (weakness)

ปัจจัยภายนอก 1. โอกาสจากภายนอก ( opportunity )

2. อุปสรรค ( threat )

จุดแข็ง (stranght )

1. เสียสละเพื่อส่วนรวมให้เกียรติผู้ร่วมงานและให้ความร่วมมือกับผู้อื่น

2. มีวินัยในตนเอง ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น

3. ขยัน หมั่นเพียรและความไว้วางใจได้ อดทนต่องานที่ตนเองรับผิดชอบและจะทำงานที่ตนเองรับผิดชอบให้ดีที่สุด

4. ตรงต่อเวลา มีความกระตือรือร้น และความมานะในทางที่ดี

5. มีใจรักในการให้บริการ เช่น การเป็นจิตอาสาได้ออกหน่วยบริการนวดแผนไทย ประคบสมุนไพรให้กับผู้สูงอายุในตำบลของตนเองและละแวกใกล้เคียง

6. รักครอบครัวให้ความสำคัญกับบุคคลในครอบครัวเป็นที่หนึ่งเสมอ

7. การวางตัวที่เหมาะสม ยินดีรับคำติชม และคำวิพากษ์วิจารณ์

จุดอ่อน ( weakness)

1. เป็นคนที่ใจร้อนและคิดมากเกินไป

2. เสียสละเวลาเพื่อส่วนรวมมากเกินไปจนบางครั้งทำให้งานบางอย่างล้าช้าและส่งช้า

3. สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง เจ็บป่วยง่าย

4. ไม่ค่อยกล้าแสดงออก ขี้อาย จนทำให้ขาดความมั่นใจในตนเอง

โอกาสจากภายนอก ( opportunity )

1. ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลต่างๆในการปฏิบัติงาน

2. การได้ไปศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตาอุด ต. ตาอุด อ. ขุขันธ์

3. การเป็นสมาชิกในชมรมต่างๆ เช่น ชมรมออกกำลังกายด้วยการเล่นฮูลาฮุป ชมรมจิตอาสาให้บริการนวดแผนไทย ประคบสมุนไพรผู้สูงอายุ

4. มีโอกาสได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น

อุปสรรค ( threat )

1. สุขภาพไม่แข็งแรง

2. รายได้ของครอบครัวค่อนข้างต่ำ ส่งผลต่อการเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้น

3. การเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออก ขาดความมั่นใจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ในด้านการมนุษย์สัมพันธ์กับบุคคลอื่น ที่เรายังไม่รู้จัก

กิตติมา จิตมงคลรุ่ง
IP: xxx.49.117.126
เขียนเมื่อ 

กิตติมา จิตมงคลรุ่ง ศูนย์เมืองขุขันธ์ 53223551207

SWOT

S จุดแข็ง จุดเด่น ตนเอง รู้จักประหยัดอดออม ใช่เงินเป็นเก็บเงินเก่ง ถ้าไม่จำเป็นจริงๆจะไม่ใช้เงินเลย แต่คนอื่นมองว่าเราขี้เหนียว งก แล้วถ้าวันหนึ่งเราไม่มีเงิน เราลำบาก แล้วใครจะช่วยเรา ถ้าเราไม่ช่วยตัวเอง เป็นคนรักตัวเองและดูแลตัวเองเสมอ แต่ไม่เห็นแก่ตัวและเอาเปรียบใคร ไม่ยืมเงินใครและไม่ชอบให้ใครยืมเงิน

W จุดอ่อน จุดด้อย ตนเอง เป็นคนจริงใจ ปากกับใจตรงกันมากเกินไป เวลาคบเพื่อนให้ใจเขาหมด 100 % แต่โดนทรยศหักหลังตลอด จนไม่กล้าคบใครจริงจัง กลัวคนที่สุด คนโกหกตอแหล หน้าไหว้หลังหลอก ปลิ้นปล้อน จ้องแต่จะเอาเปรียบเรา ก็เลยเหมือนคนไม่มีเพื่อน คบได้แต่ไม่สนิทเกินไป ทิ้งช่วงห่างเอาไว้ป้องกันตัวเอง จะได้ไม่เสียใจกับคนอื่น

O โอกาสในการแก้ไข้จุดด้อยของตนเองที่มาจากปัจจัยภายนอก พยายามออกจากโลกส่วนตัวมากขึ้น มีเอนให้มากขึ้น เป็นกันเองกับทุคนที่คุยด้วย ยอมรับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ สิ่งเปลี่ยนแปลงใหม่มากขึ้น หมายความว่า มองคนในแง่ดีมากขึ้น หาจุดดีในตัวเขา มองข้ามส่วนไม่ดีของเขา เราจะได้อยู่ได้ในสังคมระดับหนึ่ง

T อุปสรรคในการแก้ไขปัญหาตนเองที่มาจากปัจจัยภายนอก คนอื่นคิดว่าเรามีเงินก็เลยคบด้วยคุยด้วย พอเริ่มสนิทก็เริ่มยืมเงิน พอให้ไปก็ไม่เคยได้คืน พอไม่ให้ก็โกรธไม่คุยกับเรา ปัญหาเหมือนเดิม เราก็ถอยออกมาไม่กล้าสนิทกับใครอีก ไม่อยากมีปัญหากับใคร ไม่อยากให้ใครว่าเราเห็นแก่ตัว ว่าไม่ช่วยเพื่อนเดือดร้อน หรือคนอื่นเดือดร้อน เรื่องนี้เครียดที่สุด ก็เลยไม่กล้าคบใคร เพราะมองไปทางไหนมีแต่คนมีปัญหาเรื่องเงิน

วัฒนา แพงวิเศษ
IP: xxx.53.75.122
เขียนเมื่อ 

วัฒนา แพงวิเศษ รหัส 53223551211

swot

s จุดแข็ง

เป็นคนขยัน อดทนอดกลั้น

เป็นคนอารมณ์เย็นรักเสียงเพลง

เป็นคนมีความคิดสร้างสรร

เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูง

w จุดอ่อน

เป็นคนความจำไม่ค่อยดี

เป็นคนอ่อนแอ มีโรคประจำตัว

เป็นคนไม่มั้นใจในตัวเอง

เป็นคนไม่กล้าแสดงออกในที่ชุมชน

เป็นคนที่ควบคุมค่าใช้จ่ายไม่เป็น

เป็นคนที่เขียนหนังสือไม่สวย

o โอกาส

มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูง

เป็นคนที่มีพี่น้องที่มีน้ำใจ

เป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจจากคนในชุมชน

มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ

มีโอกาสเข้าถึงหน่วยงานต่างๆมาก

t อุปสรรค

ครอบครัวไม่เห็นด้วยในการที่จะเป็นตัวแทนหรือผู้นำชุมชน เพราะเกรงว่าจะไดรับผลเสียมากกว่าจะได้ความรู้สึกดีๆ

นางสาวจินตนา บุญเลิศ
IP: xxx.19.66.51
เขียนเมื่อ 

การวิเคราะห์ตนเอง

จุดแข็ง จุดเด่นตนเอง

เป็นคนที่กล้าแสดงออกในเรื่องที่เหมาะสม

เป็นคนที่มีความอดทน

เป็นคนที่มีน้ำใจ

เป็นคนที่มีความกตัญญูต่อบุพการี

เป็นคนที่รู้จักให้คุณค่าตนเอง

จุดอ่อนจุดด้อยของตนเอง

เชื่อคนง่าย

ล้าหลังทางเทคโนโลยี

ความจำไม่ดี

เรียนรู้ได้ช้า

โอกาสในการแก้ไขจุดด้อยของตนเองที่มาจากภายนอก

มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย

มีครอบครัวที่อบอุ่น มีคนให้กำลังใจและเข้าใจ

มีอาชีพสุจริตที่สังคมยอมรับ

มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่ให้คำแนะนำและปรึกษาได้

อุปสรรคในการแก้ไขปัญหาตนเองที่มาจากปัจจัยภายนอก

มีทุนทางการศึกษาไม่เพียงพอที่จะเป็นปัจจัยในการพัฒนาตนเองทางการศึกษาให้สูงขึ้นไป

นางสาวจินตนา บุญเลิศ
IP: xxx.19.66.51
เขียนเมื่อ 

การวิเคราะห์ตนเอง

จุดแข็ง จุดเด่นตนเอง

เป็นคนที่กล้าแสดงออกในเรื่องที่เหมาะสม

เป็นคนที่มีความอดทน

เป็นคนที่มีน้ำใจ

เป็นคนที่มีความกตัญญูต่อบุพการี

เป็นคนที่รู้จักให้คุณค่าตนเอง

จุดอ่อน จุดด้อยของตนเอง

เชื่อคนง่าย

ล้าหลังทางเทคโนโลยี

ความจำไม่ดี

เรียนรู้ได้ช้า

โอกาสในการแก้ไขจุดด้อยของตนเองที่มาจากภายนอก

มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย

มีครอบครัวที่อบอุ่น มีคนให้กำลังใจและเข้าใจ

มีอาชีพสุจริตที่สังคมยอมรับ

มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่ให้คำแนะนำและปรึกษาได้

อุปสรรคในการแก้ไขปัญหาตนเองที่มาจากปัจจัยภายนอก

มีทุนทางการศึกษาไม่เพียงพอที่จะเป็นปัจจัยในการพัฒนาตนเองทางการศึกษาให้สูงขึ้นไป

นางนารีย์ วันทะวงษ์ รหัส 53223551208
IP: xxx.19.66.99
เขียนเมื่อ 

วิเคราะห์ตนเอง

จุดแข็ง ( Strengths )

- มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

- เป็นคนอารมณ์ดีร่าเริงแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

- ไม่เป็นคนติดอบายมุขทั้ง 6

- มีความตั้งใจใฝ่ที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

- มีความตั้งใจจริง อดทน

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

- มีความกระตือรือร้น

- รักความยุติธรรม คบได้กับทุกคนทุกระดับชั้น

- ไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน ไม่ยุ่งยากไม่มากเรื่อง

- มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว

จุดอ่อน ( Weaknesses )

- ความจำสั้นไม่มีสมาธิ

- เฉื่อยชา คิดทำอะไรก็ช้า

- ไม่เก่งเรื่องวางแผน

- เรียนไม่เก่ง สติปัญญาไม่ดี

- ไม่มีความรอบคอบ สะเพร่า ใจร้อน

- ไม่กล้าแสดงออกไม่มีความมั่นใจ

โอกาส ( Opportuities )

- ได้รับการสนับสนุนจากทางครอบครัว ( กำลังใจ )

- ได้ทำงานที่ตัวเองรัก

- มีโอกาสได้เรียนหนังสือตามที่อยากเรียน

- ได้รับความรู้ใหม่ๆเข้ามาในชีวิต

- มีโอกาสเรียนรู้จากภายนอก ได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน

- ได้รู้จักอาจารย์และเพื่อนๆได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

- การเรียนทำให้เรามีประสบการณ์เพิ่ม

อุปสรรค ( Threats )

- การเงินขาดสภาพคล่อง

- รายได้ไม่พอกับค่าจ่ายที่กำลังสูงขึ้นเรื่อยๆ

- ไม่มีพื้นฐานการเรียนที่ดี

- วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่หนักใจจริงๆ

นางกัญญาภัค ศรีสิงห์
IP: xxx.19.66.93
เขียนเมื่อ 

S จุดแข็ง จุดเด่น ตนเอง

คิดไตร่ตรองก่อนที่จะทำและจะพูดอะไรออกไป เพราะกลัวว่าคนอื่นเขาจะรู้สึกไม่ดีกับเราเวลาที่จะทำอะไรออกไปต้องคิดก่อนเสมอว่าสิ่งไหนควรจะทำหรือไม่ควรทำ ตนเองจะได้ไม่มาเสียใจภายหลังและคนอื่นจะได้ไม่เดือดร้อน ชอบช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อน ทำแล้วรู้สึกสบายใจ มีความสุข รู้สึกอิ่มเอิบใจดี ทั้งๆที่บางครั้งคนที่ได้รับความเดือดร้อน เราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือเขาได้ แต่ก็มีความความสุขดีที่อย่างน้อยเราก็ได้คิดที่อยากจะเข้าไปช่วย เวลาที่พูดต้องคิดก่อนที่ว่าคำพูดที่เราจะพูดออกไปจะไปทำร้ายจิตใจคนที่เราพุดด้วยหรือไม่ ถ้าเราพูดดีกับเขา เขาอาจจะรู้สึกดีก็ได้และถ้าเราพูดโดยที่ไม่ได้คิดพูดอะไรออกไปลอยๆคำพูดของอาจจะทำให้เขารู้สึกแย่ก็ได้ และอาจจะมีความรู้สึกที่ดีกับเราด้วย

W จุดอ่อน จุดด้อย ตนเอง

- ไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงออก ทั้งๆ ที่มีโอกาสในการที่จะแสดงความสามารถในบางครั้ง แต่กลัวว่าถ้าทำแล้วจะออกมาไม่ดีเท่าที่ควร

- ความจำสั้น ลืมง่าย อย่างเช่นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เวลาที่ได้เรียนได้ปฏิบัติแล้วจะทำได้แต่ตอนแรกก็ต่อเมื่อได้ทำหลายๆครั้งถึงจะทำได้และต้องทำบ่อยๆ ถ้าอาจารย์ให้ปฏิบัติทำครั้งต่อไปจะลืมและจะทำไม่ได้เลยทำไม่เป็นแต่ก็จะได้พัฒนาตนเองต่อไป จะได้เก่งคอมพิวเตอร์กับเขาบ้าง

O โอกาสในการแก้ไขจุดด้อยของตนเองที่มาจากปัจจัยภายนอก

การที่อาจารย์ได้เปิดโอกาสให้ออกไปพูดหน้าชั้นเรียนบ่อยๆ เพราะถ้าได้ออกไปพูดไปรายงานบ่อยแล้ว จะเป็นการได้ฝึกพูดและได้แสดงความคิดเห็น จะทำให้เกิดความเคยชินกับการที่เราได้พูดเวลาที่ได้จับไมด์พูดแล้วอาการสั่น และน้ำเสียงที่สั่นอาจลดน้อยลง จากแต่ก่อนตอนที่ยังไม่ได้เข้าศึกษา เวลาที่ได้จับไมด์ พูดแล้วจะมีอาการสั่นขึ้นมาทันที น้ำเสียงสั่นพูดไม่ค่อยได้เลย แต่เดี๋ยวนี้ได้ออกไปพูดหน้าชั้นเรียนรู้สึกว่าดีขึ้นกว่าเดิมกล้าพูดมากขึ้นอาการสั่นที่ได้จับไมค์เวลาพูดก็มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

T อุปสรรคในการแก้ไขปัญหาตนเองที่มาจากปัจจัยภายนอก

ที่บ้านยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นของตนเองก็เลยไม่ค่อยได้ฝึกฝนเท่าที่ควร ถ้าเรามีเป็นของตนเองจะทำอะไรก็สามารถทำได้เต็มที่โดยที่ไม่ต้องกลัวเครื่องจะพังหรือใครจะมาว่าเรา เพราะที่ทำงานเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ค่อยว่างให้เราได้เข้าไปใช้ถ้าเครื่องว่างแล้วเวลาจะใช้รู้สึกว่าใช้แล้วไม่เต็มที่สักเท่าไรกลัวว่าข้อมูลจะหายจากเครื่องเพราะเราไม่ค่อยเก่งคอม และที่สำคัญไม่ใช่ของเราเอง

นาง กัญญาภัค ศรีสิงห์ รหัสนักศึกษา 53223551206 ศูนย์เมืองขุขันธ์

นาง กัญญาภัค ศรีสิงห์ รหัสนักศึกษา 53223551206

สุพรรณิการ์ ไชยนิล
IP: xxx.19.66.167
เขียนเมื่อ 

S . จุดแข็ง จุดเด่น ตนเอง

ข้าพเจ้าเป็นคนรักครอบครัว รักเดียวใจเดียว สู้งาน ทำงานทุกอย่างเพื่อสร้างครอบครัวของตัวเอง

เพื่อให้ความมั่น คง เป็นคนจริงจังกับชีวิตใจเด็ดเดี่ยวไม่ค่อยยุ่งเรื่องของคนอื่นมีจุดยืนของตนเอง

มีความรับผิดชอบจริงใจกับเพื่อนร่วมงานไม่เคยเอารัดเอาเปรียบเพื่อนๆและคนอื่นชอบช่วยเหลือ

เพื่อนๆ แม้ว่าเขาจะไม่ค่อยช่วยเหลือข้าพเจ้าสักเท่าไร รู้จักเก็บออมและจ่ายแต่ในสิ่งจำเป็นคิดและ

วางแผนเสมอไม่ว่าจะทำอะไร

w. จุดอ่อน จุดด้อย ตนเอง

ข้าพเจ้าเป็นคนค่อยข้างอ่อนแอ และเก็บกดในบางครั้งและขี้สงสารคนอื่น ชอบช่วยเหลือคนอื่น

แม้ว่าเขาไม่ค่อยเห็นค่าของเราสักเท่าไร เชื่อคนง่ายเกินไปจึงทำให้เสียใจตลอด และเป็นคิดมาก

O. โอกาสในการแก้ไขจุดด้อยของตนเองที่มาจากปัจจัยภายนอก

พยายามเข้าใจสังคมมากขึ้น ในการที่เราอยู่ในสังคมเราต้องเจอทั้งคนดีและคนไม่ดี ต้องเจอ

คน เห็นแก่ตัว และคนเอารัดเอาเปรียบแต่เราพยายามปรับตัวเองไห้อยู่ในสังคมไม่ไห้ถูกเอาเปรียบ

มากจนเกินไปและไม่อ่อนแอมากเกินไปรู้ทันคนมากขึ้น คิดก่อนที่จะช่วยเหลือคนอื่น

จะได้ไม่เสียใจภายหลัง

T . อุปสรรคในการแก้ไขปัญหาตนเองที่มาจากปัจจัยภายนอก

ตัวข้าพเจ้าเป็นขี้สงสารคนอื่น ใจอ่อนมากเกินไป เชื่อคนอื่นง่ายเกินไปจึงเป็นปัญหากับตัวเองตลอด

เพราะความเชื่อนี้แหล่ะจึงทำไห้ตัวข้าพเจ้ารู้ไม่ทันคนอื่นเพราะสังคมเดี่ยวนี้มีแต่คนเห็นแก่ตัว

แก่งแย่งชิงดีกันทั้งนั้น หาคนที่จริงใจยาก

นายสุทธิ งีเกาะ
IP: xxx.84.190.203
เขียนเมื่อ 

วิเคราะห์ตนเอง ( Swot Analysis )

จุดแข็ง (stranght )

1. เสียสละเพื่อส่วนรวมให้เกียรติผู้ร่วมงานและให้ความร่วมมือกับผู้อื่น

2. มีวินัยในตนเอง ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น

3. ขยัน หมั่นเพียรและความไว้วางใจได้ อดทนต่องานที่ตนเองรับผิดชอบและจะทำงานที่ตนเองรับผิดชอบให้ดีที่สุด

4. ตรงต่อเวลา มีความกระตือรือร้น และความมานะในทางที่ดี

5. มีใจรักในการให้บริการ เช่น ชอบช่วยเหลือผู้อื่น

6. รักครอบครัวให้ความสำคัญกับบุคคลในครอบครัวเป็นที่หนึ่งเสมอ

7. การวางตัวที่เหมาะสม ยินดีรับคำติชม และคำวิพากษ์วิจารณ์

จุดอ่อน ( weakness)

1. เป็นคนที่ใจร้อนและคิดมากเกินไป

2. เสียสละเวลาเพื่อส่วนรวมมากเกินไปจนบางครั้งทำให้งานบางอย่างล้าช้าและส่งช้า

3. เป็นคนปากไม่ค่อยดี โดยรู้ตัวเองดี แต่แก้ไม่ได้สักที

4. ไม่ค่อยกล้าแสดงออก ขี้อาย จนทำให้ขาดความมั่นใจในตนเอง

โอกาสจากภายนอก ( opportunity )

1. ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลต่างๆในการปฏิบัติงาน

2. การได้ไปศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ได้ไปดูงานประกวด อสม. ดีเด่นที่จังหวัดขอนแก่น ได้ความรู้มากมาย

3. ได้เรียนรู้งานใหม่ๆ หรือความรู้ใหม่ๆจากผู้บังคับบัญชา

4. มีโอกาสได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น

5. การที่อาจารย์ได้เปิดโอกาสให้ออกไปพูดหน้าชั้นเรียนบ่อยๆ จะเป็นการได้ฝึกพูดและได้แสดงความคิดเห็น จะทำให้เกิด ความเคยชินกับการที่เราได้พูด

อุปสรรค ( threat )

1. สุขภาพไม่แข็งแรงเท่าที่ควร ดูภายนอกอาจจะแข็งแรง ความจริงป่วยบ่อยมาก โดยเฉพาะปวดหลัง

2. รายได้ของครอบครัวค่อนข้างต่ำ แถมมีหนี้มากเกินตัว

3. การเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออก ขาดความมั่นใจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ในด้านการมนุษย์สัมพันธ์กับบุคคลอื่น ที่เรายังไม่รู้จัก

4. มีเวลาให้การเรียนยังน้อยอยู่ยังมีงานอื่นที่ไม่ใช่งานหลักอยู่อีก เพราะต้องหาเงินมาเพิ่มจากเงินเดือนที่ได้ให้ทันต่อค่าใช้จ่ายของครอบครัว

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนักศึกษาทุกคน ที่ได้ใช้ความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาในการคิดและวิเคราะห์ตนเอง สิ่งที่เรียนรู้และศึกษา เมื่อเกิดความตระหนัก รู้ ว่าตนเอง อยู่ในบุคลิกลักษณ์อย่างไร ในกรณีที่เป็นจุดแข็งขอให้มีการเพิ่มความเข้มแข็ง ความมั่นใจ ความเชื่อมั่นในด้านนั้นๆ ด้านที่เป็นจุดด้อย ขอให้พยายามแก้ไข ให้ใช้โอกาสที่ได้ในทุกๆครั้งอย่างเต็มที่ เพราะโอกาสไม่ได้มาบ่อย แก้ไขจุดอ่อนหรือจุดด้อยให้มันลดลงได้ ทุกคนจะเป็นผู้นำตนเอง ผู้นำครอบครัว ผู้นำสังคมที่ดีในทุกๆด้าน อาจารย์เป็นกำลังใจให้นะคะ

ปัณ ปัณณวิชญ์
IP: xxx.7.88.216
เขียนเมื่อ 

บทความนี้ดีจังเลยมีประโยชน์มากๆ 

เพ็ญทิวา
IP: xxx.55.143.43
เขียนเมื่อ 

     นักศึกษาของศูนย์เมืองขุขันธ์ จำนวน 9 คน กำลังจะจบในช่วงเดือน มีนาคม 57 นี้ การวิเคราะห์ตนเองบ่อยๆทำให้เราทบทวนตัวเองอยู่เสมอ ไม่ทำให้เราใช้ชีวิตที่ออกนอกลู่นอกทางไป

     การใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย มีความสำคัญมาก เพราะจะมาพร้อมๆกับความพึงพอใจในตนเอง ครอบครัว และสังคม ขอให้โชคดีนะคะ