เมื่อคุณต้องการส่งพัสดุทางไปรษณีย์ ที่แตกหักได้ง่าย นอกจากจะเขียนที่ข้างกล่องว่า "ระวังของแตก" ภายในห่อให้ใส่ข้าวโพดคั่วรอบๆของก่อนที่จะห่อ จะป้องกันการกระทบกระเทือนได้เป็นอย่างดี