พื้นบ้านที่เดินแล้วมีเสียงดังเอี๊ยดๆ ให้หยอดแป้งมันลงไปตามร่องจะช่วยให้หายดังได้