รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน

ผลการปฏิบัติงาน

ผลการปฎิบัติงานวันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๔

-  ประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๔ 

-  กรอกคะแนนอัตนัยลงเอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่ม กศน.ตำบลท่าตอ , กะทุ่ม , น้ำเต้า

   บ้านขวาง , เจ้าปลุก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เอกอิลความเห็น (0)