ถ้าภรรยาข่มขืนสามีผิดกฎหมายไหม?

ขอเตือนก่อนว่า บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปีควรอ่านโดยมีผู้ปกครองคอยให้คำแนะนำ บุคคลที่โตกว่านั้นแล้วและเป็นเพศหญิงแต่ยังไม่มีคู่ครอง ควรอ่านด้วยความเข้าใจหากไม่เข้าใจควรมีเพื่อนรุ่นพี่มี่มีครอบครัวแล้วคอยแนะนำ...ส่วนสตรีมีครรภ์ควรอ่านด้วยความระมัดระวังเพราะการหัวเราะมากเกินไปอาจกระทบกระเทือนเด็กในครรภ์...โปรยขนาดนี้ไม่อยากอ่านก็ให้มันรู้ไป...ฮ่าๆ...

        ห่างเหินการเขียนบันทึกไปเสียนาน เพราะมัวไปเล่นเฟสบุ๊ค ถ่ายรูปโชว์ฝีมือ คุยคนโน้นคนนี้ เจอเพื่อนเก่าสมัยเรียนหนังสือด้วยกัน เจอคนรู้จักทักทายกันทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัด แค่นี้ก็หมดเวลานั่งเขียนบทความแล้ว

        งานในหน้าที่ขณะนี้ก็เป็นงานคดีแพ่งไม่ได้เข้าไปแตะในส่วนคดีอาญาเลย จึงไม่ค่อยทราบความเป็นไปในกฎหมายอาญา ทราบว่ามีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง แต่ก็ไม่ได้หยิบมาเขียนให้เป็นเรื่องเป็นราว

        วันนี้นึกสนุกอยากเขียนบทความขึ้นมาซะงั้น....แต่ขอเตือนก่อนว่า บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปีควรอ่านโดยมีผู้ปกครองคอยให้คำแนะนำ  บุคคลที่โตกว่านั้นแล้วและเป็นเพศหญิงแต่ยังไม่มีคู่ครอง ควรอ่านด้วยความเข้าใจหากไม่เข้าใจควรมีเพื่อนรุ่นพี่มี่มีครอบครัวแล้วคอยแนะนำ...ส่วนสตรีมีครรภ์ควรอ่านด้วยความระมัดระวังเพราะการหัวเราะมากเกินไปอาจกระทบกระเทือนเด็กในครรภ์...โปรยขนาดนี้ไม่อยากอ่านก็ให้มันรู้ไป...ฮ่าๆ...

        กฎหมายอาญาในส่วนความผิดทางเพศแก้ไขเพราะเกิดจากการเรียกร้องของสตรีผู้รักความยุติธรรม แต่ผมมานั่งอ่านแล้วยังสงสัยว่า เอ๊ะ...แก้แล้วเป็นผลดีแก่ผู้หญิงหรือเป็นผลร้ายกับผู้หญิงกันแน่...ลองมาดูกันครับ

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖ “ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท

        การกระทำชำเราตามวรรคหนึ่ง หมายความว่าการกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำกระทำกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น

        ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงหรือกระทำกับชายในลักษณะเดียวกันต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจำคุกตลอดชีวิต

        ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำความผิดระหว่างคู่สมรสและคู่สมรสนั้นยังประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้ หรือจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติแทนการลงโทษก็ได้ ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกและคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาต่อไป และประสงค์จะหย่า ให้คู่สมรสฝ่ายนั้นแจ้งให้ศาลทราบ และให้ศาลแจ้งพนักงานอัยการให้ดำเนินการฟ้องหย่าให้”

        ถ้าเราย้อนกลับไปดูกฎหมายเก่า เขาใช้คำว่า “ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราหญิงอื่นซึ่งมิใช่ภรรยา” คิดในมุมย้อน นักสิทธิสตรีก็ร้อง อ้าว...งั้นหากเป็นภรรยาก็ข่มขืนได้สิ...ก็เลยรู้สึกว่ายอมไม่ได้ ต้องแก้ให้ได้ แก้ไปแก้มาเลยกลายเป็นว่าหากผู้หญิงข่มขืนสามีก็ผิดด้วย ฮา....

        เห็นไหมครับ จากเดิมที่กฎหมายเขียนว่า ผู้ข่มขืนกระทำชำเราหญิงอื่นซึ่งมิใช่ภรรยา แสดงว่ากฎหมายล้อคคอผู้กระทำผิดไว้แล้วว่ามันเป็นผู้ชาย ถ้าผู้หญิงทำต่อผู้ชาย อย่างเก่งก็ผิดฐานกระทำอนาจาร เพราะไม่มีบทลงโทษผู้หญิงที่ข่มขืนผู้ชาย  แต่กฎหมายฉบับนี้แก้ว่า “ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น” ก็แสดงว่าผู้ข่มขืนกระทำชำเราจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้  อ้าว...คราวนี้มีสิทธิติดคุกเท่ากันแล้ว เย้....

        และที่ทำให้ผู้หญิงผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราได้ก็เพราะกฎหมายเขาเขียนว่า “การกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำกระทำกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น”  เห็นชัดๆหรือยังครับ กฎหมายไม่ได้บอกว่าต้องใช้อวัยวะเพศชายอย่างเดียวถ้าผู้หญิงใช้อวัยวะเพศของตนกระทำกับอวัยวะเพศของผู้ชาย ก็ผิดตามนี้เหมือนกัน นอกจากนี้ถ้าใช้อวัยวะเพศเทียมกระทำกับทวารหนักหรือช่องปากของผู้ชายก็ผิดเช่นเดียวกัน เอ...จะหาเรื่องแก้กฎหมายทำไม อิอิ ล้อเล่นน่า...อย่าซีเรียส  (นักสิทธิสตรีมักไม่ค่อยมีอารมณ์ขันไม่รู้เป็นไง อิอิ)

        พอมาดูประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๗๗ วรรคแรกเขาบัญญัติว่า “ผู้ใดกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท”  ผมว่ายิ่งเห็นได้ชัดเพราะกฎหมายตอกย้ำอีกว่าผู้หญิงก็กระทำชำเราผู้ชายได้ เห็นไหมครับ “ผู้ใดกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน” ผมไม่รู้เบื้องหลังของการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ แต่ผมว่าในจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นเป็นสมาชิกผู้ชายมากกว่า อาจจะตกลงร่วมมือกันลับๆ ช่วยกันแก้ไขให้ผู้หญิงผิดเท่ากับผู้ชาย ฮา....(ยังมีต่อ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อัยการชาวเกาะความเห็น (12)

แหมๆ ชัดเจนดีเหลือเกิน คราวนี้แหละเธอคงจะกลัวไม่กล้าข่มขืนเราอีก อิอิ

มีเหน็บกลับคืนฝ่ายหญิงเสียด้วย

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะท่านอัยการชาวเกาะ
 • ไม่ได้อ่านบันทึกเผยแพร่เรื่องกฏหมายแบบนี้นานแล้ว
 • คงต้องดูเจตนาของสตรีด้วยใช่ไหมคะ /เหตุผลของการกระทำ(ข่มขืน)
 • เอ...อยากจะรู้จังว่า...แกนนำสตรี......จะว่าอย่างไร?กันบ้าง
 • สวัสดีครับ ท่านอัยการชาวเกาะ
 • "อย่างนี้ก็มีด้วย"
 • รักษาสุขภาพด้วยครับผม
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะท่านอัยการ

เป็นความรู้ที่ "ใหม่" จริงๆ

ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีแบบนี้555

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ
 • ได้ความรู้ใหม่ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 • ท่านอัยการคะ เมื่อคืนดูเดอะสตาร์7
 • สงสารน้องซิลวี่จากภูเก็ตมาก ตามเชียร์เธอมาตลอด
 • แต่เธอได้คะแนนโหวตน้อยทั้งที่ร้องดีมาก
 • คนภูเก็ตลืมเธอไปหรือเปล่า เสียดายเด็กเก่งค่ะ

ขอบคุณครับคุณโสภณ,คุณเอื้องแซะ,คุณฐานิศวร์,คุณครูป.๑และคุณลำดวน

แก้ไปแก้มากลายเป็นผู้หญิงก็อย่าทำนะ ทำแล้วผิดเหมือนกัน อิอิ

คุณลำดวนครับ เซ็งกันทั้งเกาะนั่นแหละ คนคงเข้าใจว่าซิลวี่เสียงดีอยู่แล้ว และเพิ่งได้คะแนนโหวตสูงมา คราวนี้ก็คงเหมือนเดิมทำนองนั้น แถมช่วงนี้มีกิจกรรมช่วยเหลือญี่ปุ่น สภาพดินฟ้าอากาศที่ต้องคอยเฝ้าระวัง  ฯลฯ สารพัดเหตุ แต่ที่น่าจะเป็นเหตุผลหลักก็น่าจะเป็นเพราะ ทุกคนเชื่อว่าซิลวี่เสียงดีร้องเพลงเก่งไม่น่าพลาด และคิดว่ามีคนโหวตให้ซิลวี่มากอยู่แล้ว..เซ็งเหมือนกัน

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอัยการ

             ไม่ได้อ่านข้อกฏหมายที่ท่านได้กรุณาโพสไว้น่ะค่ะ แต่มีความคิดเห็นส่วนตัวว่า.......ในทางปฏิบัติมันไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ภรรยาจะข่มขืนสามีได้....เพราะโดยธรรมชาติ (ขออภัยน่ะค่ะถ้าจะใช้คำพูดที่ชัดเจนเกินไป) ผู้ชายถ้าไม่มีอารมณ์ จะไม่เกิดการแข็งตัว ยิ่งบางคนขนาดมีอารมณ์ยังไม่แข็งตัวเลยค่ะ.......ขออนุญาตคัดค้านท่านอัยการค่ะ ด้วยความเคารพค่ะ

ขอบคุณครับคุณนิภารัตน์

ที่คุณนิภารัตน์ว่ามานั่นเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงครับ ซึ่งผมไม่เถียงเพราะเป็นความจริงตามนั้นครับ แต่ผมพูดถึงข้อกฎหมายว่าผู้หญิงก็อาจมีความผิดตามกฎหมายฐานข่มขืนกระทำชำเราชายได้ และสมมุตินะครับ ผู้หญิงชอบผู้ชายคนนี้มากอยากได้เป็นสามี ผู้ชายไม่เล่นด้วย ผู้หญิงใช้อุบายล่อลวงจับผู้ชายมัดแล้วให้ผู้ชายกินยา(จะด้วยวิธีใดก็ตาม หลอกให้กิน,บังคับให้กิน) สมมุติว่าเป็นไวอากร้า และกระทำด้วยประการใดๆให้ผู้ชายเกิดความรู้สึก (โดยที่ผู้ชายคนดังกล่าวไม่ได้อยากจะร่วมประเวณีกับผู้หญิงคนที่ว่านั้นเลย แต่มีความรู้สึกตามธรรมชาติหรือเพราะฤทธิ์ของยาไปแล้ว) มันก็เกิดเหตุแบบนี้ได้ ถูกไหมครับ...

ดีครับ มีความเห็นแย้งเราจะได้เกิดความแตกฉานทางวิชาการครับ ขอบคุณอีกครั้งครับ

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอัยการ

           ขอบคุณมากค่ะสำหรับสมมุติฐาน ที่ท่านกรุณาช่วยยกตัวอย่างอธิบายให้เห็นภาพพจน์ ดีเหมือนกันค่ะช่วยเปิดวิสัยทัศน์ คนเป็นนักวิชาการอย่างครูน้องจะได้มองแบบนักกฏหมายบ้าง...ขอบคุณมากค่ะที่ทำให้เกิดมุมมองอีกด้าน

ครูน้องครับ ผมเป็นประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตครับ

เขียนเมื่อ 

แหม มาเจอคนใกล้ตัวเชียวค่ะ ท่านประธาน อ.ก.ค.ศ. ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ

ด้วยความยินดีครับ