วันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๔  เราชาวฟ้าแดง  ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม  ได้เดินทางต่อไปเพื่อศึกษาดูงานที่มุกดาหาร-สะหวันนะเขตประเทศลาว  เดินทางถึงที่พักอันนา  วานารีสอร์ทแอนสปา  เป็นรีสอร์ทที่บรรยากาศดีมาก  เจ้าของอัธยาศัยดีทั้งสามีและภรรยา อาหารอร่อย เด็กๆฝ่ายต้อนรับให้การต้อนอย่างดีและเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่ประทับใจ  รุ่งเช้าวันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๔  เดินทางไปสะหวันนะเขตประเทศลาวโดยรถตู้ ไหว้พระธาตุอิงฮัง  เที่ยวตลาดสิงคโปร์  และสะหวัน เวกัส กลับถึงมุกดาหาร และเดินทางต่อถึงร้อยเอ็ดค่ำพอดี วันนี้ทัวร์  ๒  ประเทศ ๓ จังหวัด