Be green
กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14

ชุมชนสีเขียว


โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อม  

หรือโครงการชุมชนสีเขียว  

เป้าหมายโครงการคือ ชุมชนสามารถจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยตนเอง โดยมีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

เส้นทางเดินของโครงการ

คัดเลือกพื้นที่    คณะทำงาน   ระดมความคิดจัดทำแผน    ลงมือทำกิจกรรม 

การติดตามและประเมินผล   การทบทวนแผน 

 

จากเส้นทางเดินที่วางไว้...

ก้าวแรก การคัดเลือกพื้นที่...ได้ประสานหารือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่  เพื่อพิจารณาชุมชนที่มีความพร้อม มีกลุ่มคนทำงานใจอาสา  และได้ชุมชนในลึก

 

ก้าวที่สอง การแต่งตั้งคณะทำงานโครงการชุมชนสีเขียว  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นสื่อกลางแนะนำสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ต่อชุมชนเพื่อการชี้แจงโครงการ เมื่อครั้งการประชุมประจำเดือนของ อสม. แต่ยังไม่สามารถแต่งตั้งได้ เนื่องจากจะมีการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนชุดใหม่

 

ก้าวที่สาม เมื่อมีการคัดเลือกประธานคณะกรรมการชุมชนคนใหม่แล้ว แต่ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้ปรับแผน โดยจัดประชุมตัวแทนชุมชนในลึกจากทุกภาคส่วนจำนวนทั้งสิ้น 60 คน เพื่อคัดเลือกคณะทำงานโครงการ และร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในลึกต่อไป

 

            พิธีเปิดและนำเสนอข้อมูลชุมชน

         ข้อมูลชุมชน และเลือกคณะทำงาน

        แบ่งกลุ่มเพื่อช่วยกันระดมความคิด

 

            แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน            

ก้าวต่อไป การวางแผนร่วมกับคณะทำงานโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อม  เพื่อกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไป

 

คำสำคัญ (Tags): #ชุมชนสีเขียว
หมายเลขบันทึก: 432437เขียนเมื่อ 23 มีนาคม 2011 16:18 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:39 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี