e-book

Prae_ka

สร้าง E- Book ด้วยโปรเเกรม FlipAlbum 6.0 Pro.

     สื่อนำเสนอในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบใหม่ความโด่ดเด่น  น่าสนใจด้วยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia) การนำเสนอข้อความหรือเนิ้อหาปริมาณมากๆ ในลักษณะของสิ่งพิมพ์หรือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)  ก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากสิ่งพิมพ์หรือหนังสือที่เป็นไฟล์เนื้อหาเพียงอย่างเดียว ต้องดูด้วยเทคนิคการเลื่อนจอภาพ ไปเป็นเทคนิคการนำเสนอที่มีลักษณะการเปิดหน้าหนังสอแบบเสมือน  เนื้อหาที่นำเสนอเป็นได้ทั้งข้อความ  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  วิดีทัศน์ และเสียง  อันเป็นการใช้ความสามารถของเทคโนโลยีมัลติมีเดียมาผสมผสานกบ e-Book  ได้อย่างลงตัว  เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงอย่างมากในปัจจุบันภายใตชื่อเรียกว่า Multimedia e-Book

     การพัฒนา Multimedia e-Book  มีซอฟต์แวร์ช่วยหลายตัว โดยซอฟต์แวร์ที่โดดเด่นตัวหนึ่งคือ FlipAlbum ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนามาเป็น FlipAlbum 6.0  โดยความสามารถของโปรแกรมที่ทำให้การนำเสนอสื่อออกมาในรูปแบบ 3D Page-Flipping interface และมีชื่อเรียกเฉพาะว่า FlipBook ผลงานที่ได้นี้สามารถนำเสนอได้ทั้งแบบ Offline ด้วยความสามารถ AutoRun อัตโนมัติ และ Online ผ่านโปรแกรมแสดงผลเฉพาะ FlipViewer

    คุณสมบัติขั้นต่ำของคอมพิวเตอร์
•  ระบบปฏิบัติการ Windows® 98/2000/ME/XP
•  คอมพิวเตอร์ IBM® PC compatible หนวยประมวลผล Pentium® II
   300 MHz
      - หน่วยความจำแรมอย่างต่ำ 128 MB 
      - พื้นที่ว่างของฮาร์ดดิสก์อย่างต่ำ 100 MB
      - การ์ดแสดงผล 16-bit 
      - จอภาพที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 800 × 600 pixels 

เตรียมความพร้อมก่อนสร้าง E-Book
         ข้อมูลที่สามารถใส่ลงในโปรเเกรม Flip album ได้นั้นมีรูปเเบบที่หลากหลายทั้งข้อความ, ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว, ไฟล์วิดิโอเเละไฟล์เสียง ดังนั้นควรจัดเตรียมข้อมูล ตกเเต่งรูปภาพเเละอื่นๆ ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเเละจัดเก็บรวมกันไว้ใน Folder ที่กำหนดขึ้นเช่น  C:\my pic เป็นต้น ทั้งนี้ไฟล์ที่สามารถใช้ได้ ได้เเก่ (GIF, JPG, PNG, BMP, WMF, ICO, PCX, TIF, PCD, PSD); OEB Package Format (OPF); Sound Files (MID, WAV, MP3); Video Files (AVI, MPG)

การสร้างเอกสาร E – Book
     เปิดโปรแกรม FlipAlbum  จากเมนูคำสั่ง Start, Program, E-Book Systems, flipAlbum 6 Pro, FlipAlbum Pro  จะปรากฏจอภาพทางาน  โดยส่วนสำคัญของการสร้าง e-Book อย่างง่ายและเร็วนี้คือจอภาพ QuickStart

การเลื่อนหน้ากระดาษ

 • คลิกบนหน้ากระดาษด้านขวา เพื่อดูหน้าถัดไป
 • คลิกบนหน้ากระดาษด้านซ้าย เพื่อย้อนกลับ
 • เลื่อนเมาส์ไปชี้ที่ขอบหนังสือด้านซ้ายหรือขวามือเพื่อเลือกหน้าที่จะเปิด
 • คลิกปุ่มขวาของเมาส์บนหน้ากระดาษ เเล้วคลิกคำสั่ง Flip To

                o    Front Cover   คือปกหน้า
                o    Back Cover  คือปกหลัง
                o    Overview  คือหน้าสรุปรวมเนื้อหา 
                      ซึ่งมีลักษณะเป็นภาพขนาดเล็ก (Thumbnails)

การปรับเปลี่ยนอัลบั้มอิสระ

     FlipAlbum จะกำหนดลักษณะของหน้าปก, หน้าเอกสารด้วยภาพที่มีสีสันตาม Themes ที่เลือกเเต่ก็สามารถปรับเเต่งได้เอง โดย
1. เลือกหน้าเอกสารที่ต้องการปรับเเก้ไข
2. คลิกขวาพื้นที่หน้านั้น เเล้วเลือกคำสั่ง Page Properties  
3. เลือกลักษณะของพื้นเอกสาร    
      • Default   ตามค่าเริ่มต้นของระบบ
      • Color      ระบุสีเพื่อเเสดงผลเป็นสีของพื้นเอกสาร
      • Texture  ระบุไฟล์กราฟิกอื่นๆ ที่จะนำมาใช้เป็นพื้นเอกสาร 

4. คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันการปรับเเต่งหน้าเอกสาร

การเลือกสันปกเเบบต่างๆ
     เป็นการเลือกรูปเเบบของสันปกอัลบั้มว่าจะใส่ห่วงสันปกหรือไม่ ซึ่งมีหลายเเบบให้เลือก ทำได้โดยคลิกที่คำสั่ง Options >> Book Binder เเละเลือกรูปเเบบที่ต้องการดังรูป

การปรับแต่ง / เพิ่มเติมข้อความ

 • การปรับแต่งแก้ไขข้อความใน e-Book 
  ทำได้โดยการดับเบิ้ลคลืกที่ข้อความเดิม  ซึ่งจะปรากฏเป็นกรอบข้อความ และแถบเครื่องมือการปรับแต่งข้อความ
 • การเพิ่มข้อความ
  การเพิ่มข้อความ  จะต้องตรวจสอบก่อนว่าข้อความนั้นจะเพิ่มในหน้าซ้าย  หรือหน้าขวาได้หรือไม่ โดยสังเกตจากปุ่มเครื่องมือ Insert Annotation     ซึ่งจะถูกแบ่งครึ่ง  ครึ่งซ้ายคือการเพิ่มข้อความในกระดาษหน้าซ้าย  และคึ่รงขวาคือการเพิ่มข้อความในกระดาษหน้าขวา หากปุ่มเครื่องมือ Insert Annotation  ไม่สามารถคลิกได้  แสดงว่าหน้ากระดาษที่ปรากฏไม่สามารถป้อนข้อความได้  จะต้องเพิ่มหน้ากระดาษที่สามารถป้อนข้อความได้ด้วยคำสั่ง Edit, Insert Page, Left Page หรอ Right Page ก่อน

 

การปรับแต่งรูปภาพ

 •  การย่อ/ขยายรูปภาพ สามารถทำได้หลากหลายวิธี ได้แก่

         - การย่อ/ขยายด้วย Handle
         - การย่อ/ขยายด้วยเมนูคำสั่งทีละภาพ
         - การย่อ/ขยายแบบ Batch ซึ่งให้ผลพร้อมกันหลายๆ ภาพ

 •  การหมุนภาพ

        ภาพที่นำเข้ามาบางภาพอาจจะมีแนวการแสดงผลไม่เหมาะสม ซึ่ง    
        สามารถหมุนภาพให้เหมาะสมได้โดยคลิกขวาที่ภาพ แล้วเลือกคำสั่ง 
        Rotate จะปรากฏคำสั่งย่อย ดังนี้
        -  Left by 90    หมุนไปทางซ้าย 90 องศา
        -  Right by 90   หมุนไปทางขวา 90 องศา
        -  By 180   หมุน 180 องศา
        -  By Other Angles  หมุนโดยกำหนดมุมอิสระ

  

 •  การแสดงภาพด้วย Effect พิเศษ

        ทำได้โดยการคลิกขวาที่ภาพ แล้วเลือกคำสั่ง Effects จะปรากฏ
        คำสั่งย่อย ดังนี้
          - Transparent   ทำให้พื้นของภาพมีลักษณะโปร่งใส โดยโปรแกรมจะ
        แสดงหลอดดูดสี (Eye Dropper) ให้คลิก ในตำแหน่งสีที่ต้องการทำให้ 
        เป็นสีโปร่งใส    
         -  3D ทำให้ภาพมีลักษณะนูนแบบ 3 มิติ
         -  Shadow  ทำให้ภาพมีเงา
         -  Select Crop Shape  เลือกรุปทรงพิเศษ ซึ่งมีตัวเลือก ดังนี้
         -  Add/Edit Frame ใส่กรอบให้กับรูปภาพ  


การเพิ่มรูปภาพ
     1. การเพิ่มรูปภาพใน e-Book ทำได้โดยคลิกปุ่มเครื่องมือ Insert Multi-media Objects หรือ คลิกขวาที่หน้าเอกสารที่ต้องการเพิ่มรูปภาพเลือก Multi-media Objects

     2.  เลือกภาพที่ต้องการ
     3.  คลิกปุ่ม insert

 

อ้างอิงถึง : บุญเลิศ  อรุณพิบูลย์. 5 กุมภาพันธ์ 2550.
                  Multimedia e-Book ด้วย Flip Album 6.0. เข้าถึงจาก :  http://www.oknation.net/blog/freeday888/2009/09/08/entry-1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสร้าง E-book ด้วยโปรแกรม FilpAlbum 6.0 Pro

คำสำคัญ (Tags)#computer

หมายเลขบันทึก: 432273, เขียน: 22 Mar 2011 @ 16:03 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ขอบคุณที่แบ่งบัน นอกจากตัวนี้แล้วยังมีโปรแกรมสร้างอีบุคอื่นที่น่าสนใจอีกไหมครับ