โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีการพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยกระบวนการแผนชุมชน

สมควร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีการพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยกระบวนการแผนชุมชน

วันที่   9-11  มีนาคม    2554  ได้ไปเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีการพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยกระบวนการแผนชุมชน   โดยมีกระบวนการพัฒนา  7  มิติ  15  ปัญหา  ในกระบวนการจัดทำแผนชุมชน  ซึ่งน่าสนใจมาก   ซึ่งภาคีต่าง ๆ  ที่เข้าร่วมประชุมสัมมนา    จะต้องนำมาสร้างสรรค์งานและนำพา  ประชาชน  แกนนำและผู้นำท้องถิ่นมาช่วยกันขับเคลื่อนและจัดทำแผนชุมชนของอำเภอต่อไป   คาดว่าน่าจะได้แผนชุมชน  ที่เป็นแผนสำหรับแก้จนจริง ๆ เสียที

               

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมควรความเห็น (0)