GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ประเภทของหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินกรณีเสียชีวิต

ประเภทของหนังสือแสดงเจตนาฯ

หนังสือแสดงเจตนาฯ มี 3 ประเภท ได้แก่ หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต (สส.02), หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่ความตาย (3 เท่า), หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): นายมนูญสุดใด
หมายเลขบันทึก: 43124
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)