GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

รายละเอียดการรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์

รายละเอียดการรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์

ระยะเวลาการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา

- ระดับปริญญาโท  ให้ทุนไม่เกิน 2 ปี

- ระดับปริญญาเอก ให้ทุนไม่เกิน 3 ปี กรณีที่รับเข้าจากคุณวุฒิปริญญาโท และให้ทุนไม่เกิน 5 ปี กรณีที่รับเข้าจากคุณวุฒิปริญญาตรี แต่ถ้าหากหลักสูตรปริญญาเอก กรณีรับเข้าจากคุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตรใดกำหนดระยะเวลาศึกษา 4 ปี ก็ให้ทุนไม่เกิน 4 ปี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): วารุณี
หมายเลขบันทึก: 43123
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)