คีย์ข้อมูลเบิกจ่ายแต่ละโครงการ จำนวน 16 เรื่อง

ตรวจสอบ Statement  บัญชี 1248-1 ศูนย์บริการวิชาการ

บันทึกคุมยอดเบิกจ่ายแต่ละโครงการ  20 เรื่อง

นำเงินเข้าบัญชี 1248-1 ศูนย์ฯฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ มข