Connecting Classrooms: Connecting the World Exhibition @ Siam Paragon ตอนที่ 1: กิจกรรม International School Award ณ Kempinski Hotel

K.Pually
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรม Connecting Classrooms ได้พัฒนาทั้งครูและนักเรียน ซึ่งต้องอาศัยระบบการทำงานที่เข้มแข็งของทีมเวิร์ก โดยใช้เครื่องมือ ICT เป็นสื่อสำคัญ ผ่านFace book หรือ Skype etc. ภายใต้การกำกับดูแลของครูอย่างใกล้ชิด

สืบเนื่องจากการได้เซ็นสัญญากับโรงเรียนคู่พัฒนาฯ ของอินโดนีเซีย เมื่อปลายเดือนมกราคม 2554 (ศึกษาได้ที่นี่)   โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมจึงได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมและศึกษาแนวทางการดำเนินการ Connecting Classrooms   ซึ่ง สพฐ.ร่วมมือกับทาง British Council ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2554 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

       
                                               

                                                                    ดร.ศักดิ์สิทธิ์  ขัตติยะสุวรรณ

ดร.ศักดิ์สิทธิ์  ขัตติยะสุวรรณ
ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.    เป็นประธานในพิธีเปิด บรรยายพิเศษสรุปสาระสำคัญดังนี้

ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญ ที่จะนำพาประเทศชาติให้ก้าวไปสู่สังคมโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ ต้องมีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล เรียนรู้ที่จะเป็นพลเมืองโลก Global Citizen อย่างเข้มแข็ง   ประเทศในแถบอาเซียนตื่นตัวกับการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่    Connecting Classrooms  เป็นโครงการที่ดี  นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์  มีมิติความเป็นสากล  ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการยินดีสนับสนุนอย่างเต็มที่ 


   
         

ในการนี้มีการคัดเลือกโรงเรียนที่ดำเนินการจัดกิจกรรม Connecting Classrooms  ดืเด่น เพื่อรับรางวัล International School Award(ISA) จำนวน 6 โรงเรียนคือ

                             
                                  
                                                             โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์  จังหวัดนครศรีธรรมราช
       


                             

                                                                                  โรงเรียนสายน้ำผึ้ง  กรุงเทพฯ       


                            
                             

                                                      โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุรินทร์
            
                               
                               

                                                                      โรงเรียนสิริรัตนาธร  กรุงเทพฯ
                     
                                 
                                

                                                                  โรงเรียนวัฒนโนทัยพายัพ  จังหวัดเชียงใหม่
       

         
                                 

                                                                    โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

  
  
 
    
มีการสัมภาษณ์ผู้ประสานงานของโรงเรียนทั้ง 6   ต่างรู้สึกภาคภูมิใจกับความสำเร็จ  นอกจากทั้งครูและนักเรียนจะได้ไปร่วมแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับกิจกรรม Connecting Classrooms    ที่ประเทศไต้หวันแล้ว  ยังได้รับทุนไปศึกษาดูงานที่ประเทศอังกฤษ   ต่อจากนั้นตัวแทนนักเรียนจากทั้ง 6 โรงเรียน ได้นำเสนอโครงการที่ถือว่าเป็น Best Practice ของแต่ละแห่ง  


   
   

การเข้าร่วมกิจกรรม Connecting Classrooms ได้พัฒนาทั้งครูและนักเรียน ซึ่งต้องอาศัยระบบการทำงานที่เข้มแข็งของทีมเวิร์ก   โดยใช้เครื่องมือ ICT เป็นสื่อสำคัญ ผ่านFace book หรือ Skype etc. ภายใต้การกำกับดูแลของครูอย่างใกล้ชิด  


 

                                                สุทธิพงศ์   ทัดพิทักษ์กุล (ฮาร์ท) พิธีกรของงานฯ
 
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม   นับว่าเป็นน้องใหม่ที่ต้องศึกษาเรียนรู้ และดำเนินการวางแผนเพื่อพัฒนาเยาวชน ...ตามลำดับต่อไป  ฝันให้ไกล......สักวัน  ...คงก้าวไปถึง  ” 

  
 
                                 
                                           ***   ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ ***


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Connecting Classroonms  (เชิญคลิ๊ก)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมความเห็น (0)