รู้จักคิดทบทวนชีวิตแต่ละวันที่ผ่านพ้นไป เราจะได้เรียนรู้และได้ประโยชน์เสมอตราบใดที่รู้จักทบทวนและหันไปมองสิ่งที่ผ่านมาเพราะ เราจะได้ประสบการณ์สำหรับก้าวต่อไป ก็จากก้าวอย่างที่ผ่านมานี่แหละ ชีวิตจะดีหรือร้ายอย่าไปตกใจหรือเป็นกังวลกับมัน ดี ก็ผ่านมาให้เราได้ชื่นใจและยิ้ม ร้าย ก็ผ่านมาเพื่อที่จะให้เราได้เรียนรู้ ปรับปรุง และคิดหาทางเดินใหม่ แก้ไขให้ดีกว่าเดิม ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีคุณค่าสำหรับก้าวต่อไปเสมอ

     ทำชีวิตให้มันเบายิ่งขึ้น ด้วยการไม่แบกอะไรที่หนักๆ และไม่จำเป็น ทุกอย่างต่างก็เอื้อกันอยู่อย่างลงตัวอยู่แล้ว รู้จักตัวตนที่แท้จริง แล้วชีวิตจะง่ายขึ้น