เป้าหมายของการปฏิบัติงานสหกิจ

  Contact

  นำความรู้ทั้งเก่าและใหม่มาบูรณาการเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน  

-นำความรู้ที่ได้เรียนรู้มาปฏิบัติงาน
-หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำไปปฏิบัติงาน
-เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน
-นำความรู้ทั้งเก่าและใหม่มาบูรณาการเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
-สร้างProjectเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์กร

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In สหกิจศึกษากับการจัดการความรู้

Post ID: 4292, Created: , Updated, 2012-02-11 13:59:42+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (2)

kmm-p
IP: xxx.28.68.11
Written At 
แล้วความรู้นั้น เป็นความรู้ด้านไหนบ้าง?คะ ที่จะนำมาบูรณาการในการทำงาน และวิธีการการนำความรู้ที่มีไปใช้ ทำอย่างไร?
ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.28.68.11
Written At 
เป็นเป้าหมายที่เข้ากันได้กับการจัดการความรู้เลยครับ