22 กย 48

ดิฉันมาบรรยายระบบบล็อก GotoKnow.org ให้กับอาจารย์นักวิจัยคณะพยาบาล มอ. ดิฉันขออนุญาตให้ "คุณตา" เข้ามาฟังด้วยคะ (ถ้าคุณตาอ่านอยู่ ต้องรีบบล็อกแล้วนะคะ ดิฉันเชื่อว่ามีหลายท่านสนใจความรู้ด้านผดุงครรภ์โบราณมากมายคะ)

ในการบรรยายครั้งนี้ ดิฉันเน้นให้เห็นความสำคัญของชุมชนบล็อกคะ เพราะผู้ฟังทั้งหมดเป็นนักวิจัย ดังนั้นเขาน่าจะใช้ชุมชนบล็อกเพื่อเป็นคลังความรู้เฉพาะด้านได้ดีคะ ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยชุดหรือเดี่ยว

หลังจบการบรรยาย เป็นที่น่ายินดีคะ มีคณาจารย์ถามคำถามมากมายด้วยความสนใจ คำถามเด็ดคำถามหนึ่งคือ "ถ้าจะนำบันทึกที่มีอยู่ใน GotoKnow.org ไปอ้างอิง จะน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน?" ดิฉันตอบไปว่า ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้ใช้ข้อมูลคะ เพราะบันทึกในบล็อกส่วนใหญ่เป็นประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน (อ่านเพิ่มเติมเรื่องการเขียนบล็อก) แต่สิ่งที่ GotoKnow.org จะทำให้ได้คือ การ Rating บันทึกโดยสมาชิกใน GotoKnow.org คะ อันนี้เป็นแผนพัฒนาที่วางไว้แล้วคะ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ผู้เขียนบล็อกต้องปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในการเขียนบล็อกคะ (Blogger's Code of Ethics)

จันทวรรณ